Efter många arbetsplatsolyckor med dödlig utgång vill regeringen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till hösten lägga ett skarpt lagförslag om att utöka de regionala skyddsombudens tillträdesrätt.

Lagförslaget, som varit efterfrågat av facket, har varit på gång länge, vilket Arbetet tidigare rapporterat om.

– En fråga som de fackliga företrädarna ofta lyfter fram är problemet att regionala skyddsombud inte har tillträde till alla arbetsplatser, trots att man har kollektivavtal, och det är det jag nu vill åtgärda, säger Ylva Johansson till Ekot.

Nytt skulle då bli att de får besöka alla arbetsplatser där det finns kollektivavtal även om facket inte har några medlemmar där.

Bland annat handlar det om att få tillträde till utländska företag verksamma i byggbranschen, enligt Ylva Johansson.

Arbetsgivarsidan är dock inte lika positiva till förslaget.

– Vi ser inte det som ett seriöst förslag. I första hand för att man ännu inte har utvärderat, man vet inte om den här regionala skyddsombudsverksamheten fungerar och om den gör att arbetsmiljöarbetet i Sverige blir bättre, säger Anna Bergsten, jurist och arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv, till Ekot.