Regeringen har lämnat ett tilläggsdirektiv till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring.

Förutom det ursprungliga uppdraget, att föreslå en arbetslöshetsförsäkring som omfattar fler och som baseras på inkomst, ska utredaren även komma med ett förslag på hur arbetslöshetsersättningen kan trappas ned tydligt i takt med arbetslöshetens längd.

Regeringen: Fler ska omfattas av a-kassan

Löner & Avtal

Därmed är regeringen på väg att pricka av ytterligare en punkt i överenskommelsen med C och L.

I januariavtalet var en av punkterna just att a-kassan ska reformeras i linje: ”med en flexicuritymodell och öppnas för fler som arbetat, baseras på inkomster och trappas ned samt fasas ut i takt med arbetslöshetens längd”.

I och med tilläggsdirektivet förlängs utredningstiden och resultatet ska redovisas den 15 maj 2020.