Även de som har otrygga anställningar ska få ersättning från a-kassan, anser regeringen. En ny utredning ska ge förslag som gör att fler omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.

Bara lite mer än var tredje arbetslös får i dag ersättning från a-kassan, och andelen har minskat kraftigt de senaste tio åren. En orsak är att fler arbetslösa har otrygga anställningar och svag anknytning till arbetsmarknaden. De har inte kunnat jobba tillräckligt mycket för att uppfylla de krav som ställs i arbetslöshetsförsäkringens arbetsvillkor.

Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska se över hur även de med tillfälliga och osäkra anställningar ska kunna få ersättning från a-kassan när de blir arbetslösa.

– Det ska bli enkelt, alla typer av anställningar ska kunna räknas samman, för vi vet att folk har olika typer av anställningar, och fler ska kunna omfattas av försäkringen, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S), till SR Ekot.

Ett av utredningens uppdrag är att lämna förslag på hur dagens arbetsvillkor kan ersättas av ett inkomstvillkor som grundar sig på tidigare inkomster.

Det är också många som väljer att står utanför a-kassorna idag. När avgifterna till a-kassorna höjdes kraftigt 2007 gick många ur, och trots att avgifterna åter sänkts har andelen arbetande som är medlemmar inte ökat utan ligger kvar på runt 70 procent.

Regeringens utredning ska därför också se hur drivkrafterna att gå med i a-kassan kan öka.

Frågan om att ersätta dagens frivilliga fackliga a-kassor med ett obligatoriskt a-kassemedlemskap, vilket flera borgerliga partier förespråkar, utreds dock inte.

Utredningen som också ska titta på en eventuell samordning mellan arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen, ska vara klar den 31 januari 2020. Det är generaldirektören för Inspektionen för socialförsäkringen, Maria Hemström-Hemmingsson, som fått regeringens uppdrag att utreda arbetslöshetsförsäkringen.