Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Efter många års kamp förverkligades 1938 ett av den svenska arbetarrörelsens viktigaste krav. Den första semesterlagen slog fast att alla anställda hade rätt till två veckors betald ledighet per år. 

1963 utökades detta till fyra veckor och 1978 till dagens fem. 

I ett internationellt perspektiv ligger svenska anställda bra till vad gäller lagstadgad semester. 25 dagar är dessutom en miniminivå. Genom kollektivavtal har många ytterligare någon eller några semesterveckor. 

Men jämfört med landet med längst lagstadgad semester i världen – oljestaten Kuwait – ligger vi i lä. Där har anställda i den privata sektorn hela 35 dagars betald semester. 

Den som varit anställd i över två år på samma jobb har dessutom rätt till en extra engångssemester på 21 dagar för att genomföra pilgrimsfärden hadj till Mecka.

Länderna med längst lagstadgad semester

35 dagar – Kuwait

32 dagar – Luxemburg

30 dagar – Burkina Faso, Förenade arabemiraten

28 dagar – Storbritannien

27 dagar – Malta 

26 dagar – Iran, Kongo-Brazzaville

25 dagar – Sverige, Norge, Frankrike m.fl.

Källor: ILO, OECD, Wikipedia. 

Stark semesterkultur i EU

På en andraplats i semesterligan placerar sig EU-landet Luxemburg. Åtminstone om man utgår från de offentliganställda som har rätt till 32 dagars betald ledighet, jämfört med 26 dagar i privat sektor. 

Dessutom ger lagstiftningen rätt till extrasemester vid särskilda händelser.

Ska du gifta dig får du tre dagar, ska du flytta får du två. Om en nära anhörig går bort berättigar även det till betald ledighet.

Semester bara på pappret

Länder som Algeriet, Burkina Faso, Panama och Peru har 30 dagar vardera. Men dessa har samtidigt stora informella sektorer där semester och andra rättigheter knutna till anställning inte existerar.

På många håll är i världen är semester en förmån som främst finns på papper. Exempelvis stoltserar Afghanistan med 20 dagars betald semester. Men bara en bråkdel av invånarna har anställningar, medan resten arbetar inom informell sektor eller självförsörjande jordbruk. 

Kuwait har 35 semesterdagar.

Inom EU följs Luxemburg av Malta som ger 27 dagars betald semester. 

Därefter kommer en lång rad länder – inklusive Danmark, Finland, Frankrike och Österrike – som likt Sverige har lagstiftat om 25 dagar. 

Enligt unionens regler är fyra veckors semester minimum, och det är nivån som bland andra Italien, Nederländerna och Tyskland har lagt sig på. 

Ingen semesterlag i USA

De flesta höginkomstländer har relativt generösa semesterregler. Men det finns undantag. Japan, ökänt för sin stränga arbetsmoral, har bara tio dagars lagstadgad semester. 

Fast det finns faktiskt de som har det ännu värre. USA har som enda land i västvärlden ingen lagstadgad semester alls. 

Enligt de senaste siffrorna har dock 77 procent av de anställda någon form av avtalad semesterledighet.

Villkoren skiljer sig kraftigt åt mellan branscher och yrkeskategorier. Bland chefer inom finanssektorn har 96 procent semester, medan bara 59 procent av servicepersonalen kan njuta av betald ledighet.

Svårt att jämföra länder

Att göra en helt rättvis jämförelse mellan olika länders semestervillkor är svårt.

Exempelvis letar sig Storbritannien upp på topplistan med sina 28 dagar av lagstadgad betald ledighet. Det är fler än Sveriges 25. Men i den brittiska ledigheten räknas helgdagar in, medan svenska anställda i de allra flesta fall har avtalad helglön – vilket i slutänden ger fler betalda dagar.

I Polen har nyanställda laglig rätt till 20 dagars betald semester. Men efter tio års anställningstid ger lagen ytterligare sex semesterdagar.

Iran ser med med 26 lagstadgade semesterdagar ut att ligga bra till. Men landet tillämpar sex dagars arbetsvecka, vilket innebär att iranska anställda i praktiken arbetar runt 50 extra dagar om året jämfört med svenskarna.    

Semesterkonventionen

ILO antog 1970 sin konvention 132 om semester, enligt vilken alla löntagare ska ha rätt till minst tre veckors betald semester per år.

Konventionen har ratificerats av 54 länder, men inte Sverige.

Källa: ILO.