Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

1938 fick svenska arbetstagare rätt till två veckors betald semester per år. 40 år senare utökades detta till fem veckor. 

Internationellt sett ligger Sverige högt när det gäller lagstadgad semester. Och genom avtalade överenskommelser har många ytterligare någon eller några veckor. 

Även i Danmark, Finland, Österrike och Frankrike ligger mininivån på 25 dagar per år för heltidsanställda, medan exempelvis Polen, Ungern och Italien har 20 dagar. 

EU-ligan toppas av Malta, där heltidsanställda har 26 dagars lagstadgad semester per år.    

Allra mest semester har löntagare i oljestaten Kuwait, där den lagstadgade ledigheten nyligen utökades till 35 dagar per år. Den som varit anställd i över två år på samma jobb har dessutom rätt till en extra engångssemester på 21 dagar för att genomföra pilgrimsfärden hadj till Mecka.   

Pyttelandet Andorra placerar sig på en andraplats med 31 dagars ledighet, medan länder som Algeriet, Burkina Faso, Bahrain och Panama alla har 30 dagar.   

Värt att notera är att flera av dessa länder har stora informella ekonomier där semester – liksom andra förmåner knutna till anställning – bara är en avlägsen dröm.

Som enda land i västvärlden saknar USA lagstadgad rätt till semester. Enligt officiella siffror har dock 76 procent av alla anställda i den privata sektorn avtalad semesterledighet. Efter fem års anställningstid uppgick denna i snitt till 15 dagar.

Ett stort och växande fenomen är vad som kallas Paid Time Off, vilket innebär att anställda får en klumpsumma av betalda lediga dagar varje år. All frånvaro räknas sedan av från denna klumpsumma, vilket betyder att varje dags betald sjukfrånvaro innebär en dag mindre semester.        

Du som har rätt till semester kan snart luta dig tillbaka och njuta av den med gott samvete.

Forskning visar att betald ledighet ger ökad produktivitet och därmed är en vinstaffär för samhällsekonomin.

Dessutom tycks semester vara bra för den egna plånboken. Enligt en amerikansk studie hade anställda som tog ut fler än tio semesterdagar per år – och därmed var mer utvilade – väsentligt större chans att få en befordran eller löneförhöjning jämfört med de som tog ut färre.

Semesterkonventionen

ILO antog 1970 sin konvention 132 om semester, enligt vilken löntagare ska ha rätt till minst tre veckors betald semester per år.

Konventionen har ratificerats av 54 länder, men inte Sverige.    

Källa: ILO