Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Efter många års kamp förverkligades 1938 ett av den svenska arbetarrörelsens viktigaste krav. Den första semesterlagen slog fast att alla anställda hade rätt till två veckors betald ledighet per år. 

1963 utökades detta till fyra veckor och 1978 till dagens fem. 

I ett internationellt perspektiv ligger svenska anställda bra till vad gäller lagstadgad semester. 25 dagar är dessutom en miniminivå. Genom kollektivavtal har många ytterligare någon eller några semesterveckor. 

Men jämfört med landet med längst lagstadgad semester i världen – oljestaten Kuwait – ligger vi i lä. Där har anställda i den privata sektorn hela 35 dagars betald semester. 

Den som varit anställd i över två år på samma jobb har dessutom rätt till en extra engångssemester på 21 dagar för att genomföra pilgrimsfärden hadj till Mecka.

Länderna med längst semester

35 dagar – Kuwait

32 dagar – Luxembourg

31 dagar – Andorra

30 dagar – Algeriet, Burkina Faso, Förenade arabemiraten m.fl.

28 dagar – Ryssland

27 dagar – Malta 

26 dagar – Iran, Kongo-Brazzaville

25 dagar – Frankrike, Norge, Sverige m.fl.

Källor: ILO, OECD, Wikipedia. 

På en andraplats i semesterligan placerar sig EU-landet Luxemburg. Åtminstone om man utgår från de offentliganställda som har rätt till 32 dagars betald ledighet, jämfört med 26 dagar i privat sektor. 

Dessutom ger lagstiftningen rätt till extrasemester vid särskilda händelser. Ska du gifta dig får du tre dagar, ska du flytta får du två. Om en nära anhörig går bort berättigar även det till betald ledighet.

35 Semesterdagar i Kuwait.

Mikrolandet Andorra kniper tredjeplatsen. De knappt 80 000 invånare kan glädjas åt 31 dagars betald ledighet varje år. 

Länder som Algeriet, Burkina Faso, Panama och Peru har 30 dagar vardera. Men dessa har samtidigt stora informella sektorer där semester och andra rättigheter knutna till anställning inte existerar.

På många håll är i världen är semester en förmån som främst finns på papper. Exempelvis stoltserar Afghanistan med 20 dagars betald semester. Men bara en bråkdel av invånarna har anställningar, medan resten arbetar inom informell sektor eller självförsörjande jordbruk. 

Inom EU följs Luxemburg av Malta som ger 27 dagars betald semester. 

Därefter kommer en lång rad länder – inklusive Danmark, Finland, Frankrike och Österrike – som likt Sverige har lagstiftat om 25 dagar. 

Enligt unionens regler är fyra veckors semester minimum, och det är nivån som bland andra Italien, Nederländerna och Polen har lagt sig på. 

De flesta höginkomstländer har relativt generösa semesterregler. Men det finns undantag. Japan, ökänt för sin stränga arbetsmoral, har bara tio dagars lagstadgad semester. 

Fast det finns faktiskt de som har det ännu värre. USA har som enda land i västvärlden ingen lagstadgad semester alls. 

Enligt de senaste siffrorna har dock 76 procent av de anställda någon form av avtalad semesterledighet.

Villkoren skiljer sig kraftigt åt mellan branscher och yrkeskategorier. Bland chefer och tjänstemän har 90 procent semester, medan bara 60 procent av servicepersonalen kan njuta av betald ledighet.   

Semesterkonventionen

ILO antog 1970 sin konvention 132 om semester, enligt vilken alla löntagare ska ha rätt till minst tre veckors betald semester per år.

Konventionen har ratificerats av 54 länder, men inte Sverige.

Källa: ILO.