SSU har tagit ställning för jämlikheten. Genom en jämlikhetsklausul kan januariavtalet nu ledas tillbaka i rätt kurs. Med jämlikhetsskapande reformer i stället för ökad ojämlikhet.

Ungdomsförbundets ställningstagande är viktigt av flera skäl.

Dels är det en tydlig vänsterpositionering i en större samhällsdebatt

SSU:s agerande i detta är viktigt som sådant. Att de så tydligt går ut och kritiserar sitt moderparti hedrar dem och stärker deras oberoende. Ett ungdomsförbund måste agera blåslampa gentemot sitt moderpart.

Och modet att kritisera och ligga på för förbättringar måste göras i alla väder.

SSU ger också ett bidrag till en idédebatt och opinionsbildning för arbetarrörelsens grundvärderingar vilket så väl behövs just nu.

Och det är positivt att flera starka aktörer hjälps åt att jämte LO dra åt samma håll.

LO har sedan januariavtalets tillblivelse varit tydliga med sin kritik mot högervridningen och försämringarna för LO-anslutna. Med uttalad kritik mot uppluckringen av las, värnskattens borttagande och marknadshyror på hyresrätter.

För det är farligt när den öppna kritiken mot januariavtalet blir mest högljudd från högern. Eller när det mest används som slagträ mellan Liberalernas partiledarkandidater. Det kan i sådana lägen verka som att vänsterkanten är nöjda med januariavtalet.

Men så är det ju inte.

Missnöjet bubblar inom arbetarrörelsen och detta måste kanaliseras någonstans utan att vare sig framtidshopp eller tron på jämlikhetsskapande reformer försvinner.

Därför är SSU:s jämlikhetsklausul så viktigt inför höstbudgeten.

Vad innebär då jämlikhetsklausulen? Enligt klausulen kommer SSU ta bort sitt stöd till januariavtalet om höstens budgetproposition gör att den så kallade ginikoefficienten försämras, alltså det mått som mäter ojämlikhet i form av inkomstskillnader i ett samhälle.

Detsamma gäller om budgeten saknar jämlikhetsskapande förbättringar inom utbildning, bostad, miljö och klimat, ekonomi, jämställdhet och regional utveckling. ”Om C och L motsätter sig jämlikhetsreformer bör Löfven låta C och L få välja: jämlikhetsreformer eller extra val.” säger SSU:s ordförande Philip Botström.

Förmodligen kommer inte ungdomsförbundet gå i klinch med Löfven som de hotar att göra. Och rent krasst kommer inte SSU:s stöd vara det som avgör Socialdemokraternas hållning i frågan.

Men med hot och vapenskrammel kan SSU komma mycket längre än om de är tysta. Både i att vara ett ungdomsförbund värt namnet och i att kavla upp ärmarna för ett mer jämlikt Sverige vid LO:s sida.