Det var på kvällen den 20 oktober 2015 som en tekniker på Pastejkökets fabrik i Tranås upptäckte att den kvinnliga operatören satt fast bakom maskinen som hanterar pastejformarna. Teknikern tryckte på nödstopp och lyckades få loss kvinnan som klämts fast av en rörlig del på maskinens baksida. Två dagar senare avled hon. Huvud och hals hade klämts så illa att hjärnan drabbats av syrebrist, och hon kvävdes till döds. 

Arbetsgivaren Atria Sverige AB:s advokat har hävdat att kvinnan befann sig på en plats som inte var tänkt som arbetsutrymme. Men enligt onsdagens dom i Eksjö tingsrätt har Atria brustit i riskbedömning och aktsamhet. Företaget döms till att betala en miljon kronor i företagsbot samt 75 000 kronor var till kvinnans barn. 

Enligt domen har Atrias anställda med arbetsmiljöansvar inte kontrollerat verksamheten tillräckligt. Företaget har ”under flera års tid inte följt upp operatörernas arbetssätt när de skulle åtgärda driftstörningar eller hade andra tillfälliga arbeten som behövde utföras på baksidan av maskinen”. Det saknades också tillräckliga skydd som hindrar att anställda tar sig in bakom maskinen när det inte är avstängd på rätt sätt. 

Domen konstaterar att den 60-åriga kvinnan var en ”erfaren och skicklig operatör” som var skyddsombud, arbetat i åtta år vid maskinen och även fått förtroendet att lära upp andra anställda i hur den fungerar. Förmodligen hade kvinnan gått in på baksidan av maskinen för att rätta till ett problem. Det finns inget i utredningen som talar för att kvinnan brutit mot någon tydlig föreskrift för hur anställda ska agera vid driftsstopp, skriver rätten.

Även om kvinnan skulle ha agerat felaktigt brister det i företagets rutiner, enligt domen: ”Säkerheten vid maskinen skulle ha varit utformad så att det funnits utrymme för misstag, utan att sådant riskerat att medföra allvarliga konsekvenser för en ovarsam eller mindre van operatör”. 

Även fabrikens platschef stod åtalad, men friades i rätten då det inte ansågs klargjort att han haft arbetsmiljöansvaret på fabriken. Tingsrätten var dock inte enig. En nämndeman samt rådmannen ville se en fällande dom även mot platschefen.

Detta är en av två dödsolyckor på Atrias livsmedelsfabriker som prövas i domstol. 2017 klämdes en man i 45-årsåldern till döds på företagets fabrik i Borås, i en maskin som blandar ingredienser till korv. Det är förhållandevis ovanligt att dödsolyckor leder till rättegång och åtal, vilket gör de båda åtalen mot ett och samma företag anmärkningsvärda. När fallet från fabriken i Borås går upp i domstol i höst blir det den första dödsolyckan från 2017 som går till rättegång för arbetsmiljöbrott. 

Enligt en sammanställning som Arbetet gjorde 2018 var klämolyckor den vanligaste typen av dödsolyckor 2017.