Från den 1 januari 2020 kommer det inte längre vara möjligt för obehöriga lärare att gå med i Lärarförbundet.

När Arbetet för en tid sedan undersökte intresset hos andra förbund visade det sig att såväl Kommunal som Vision såg sig som det naturliga valet för lärare utan pedagogisk examen och lärarlegitimation.

Lärarnas riksförbund, det andra förbundet som organiserar lärare, har sedan tidigare krav på behörighet för medlemskap.

Trots det ger man sig nu alltså in i kampen om de obehöriga lärarna. Då genom ett samarbete med Akademikerförbundet SSR, som organiserar samhällsvetare.

– Vi tycker att det är viktigt att vara fackligt ansluten och vi vet att det finns många obehöriga lärare som är akademiker och då ska man vara med i ett Saco-förbund, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund.

Lärarna blir medlemmar i SSR som står för medlemsförmåner och medlemservice medan Lärarnas riksförbund tar hand om avtalsförhandlingar samt löne- och anställningsvillkor.

– De kommer att omfattas av vårt avtal. För oss är det viktigt att det är ett lärarfackförbund som tecknar avtal när det gäller lärartjänster. Vi vill inte riskera att det kommer in ett tredje fack, som inte är ett lärarfackförbund, och förhandlar lärarfrågor.

Enligt Åsa Fahlén är det en anpassning till verkligheten där det råder stor brist på legitimerade lärare.

Även om inställningen hos förbundet är att lärare ska vara behöriga så behövs det någon som tar hand om alla de som saknar lärarlegitimation.

– Samtidigt vill vi inte skapa en modell där man främjar att vara obehörig. Vi kommer ju inte släppa kravet på att man måste vara behörig för att vara medlem. Utan tanken är man ska kunna vara medlem i SSR men när man blir behörig går man över till oss. 

Även SSR:s ordförande, Hieke Ekers framhåller att det är LR som kommer ha ansvar för alla avtalsfrågor om lön, villkor och anställning.

Heike Ekers, ordförande för Akademikerförbundet SSR

– Det är viktigt för oss för vi vill inte gå in som en facklig part i det avtalsområdet. Det är LR som har kompetens och kunskap om det och det är viktigt att man har en ordning för det.

Hon framhåller att SSR redan har medlemmar som till och från arbetar som lärare, men som inte är behöriga. 

– Då har vi valt att inleda ett samarbete med Lärarnas riksförbund som möjliggör att den här gruppen fortsättningsvis kan få stöd och hjälp av LR  samtidigt som de är medlemmar hos oss, säger Heike Erkers.

Samtidigt menar hon att det är viktigt att uppmuntra de obehöriga lärarna att utbilda sig för behörighet och då gå med i LR. Trots att det egna förbundet då förlorar dem som medlemmar.

– Det är viktigt att vi tar ett samhälleligt ansvar när vi har så stora utmaningar. Då är det här vårt sätt att ta det ansvaret.

Det är dock inte alla obehöriga lärare med akademisk utbildning som är välkomna i det fackliga samarbetet. Endast de med någon form av samhällsvetenskaplig examen, som är de som SSR organiserar i dagsläget, får gå med.

Övriga får söka sig någon annanstans.

– Det finns ju en stor grupp med naturvetenskaplig utbildning till exempel och där har vi ett dubbelanslutningsavtal med Naturvetarna. Och Sveriges ingenjörer har ju förhandlingsrätt på sitt område, säger Åsa Fahlén.

Kan du tänka dig att utvidga det här och samarbeta med fler Saco-förbund?

– Tja, det får vi väl se. Men nu provar vi det här med SSR.