Om det vore riksdagsval i dag skulle Kristdemokraterna få 13,0 procent av rösterna, enligt SCB:s partisympatiundersökning.

Det är en uppgång med 7,6 procentenheter sedan förra mätningen i november 2018.

Liberalerna skulle hamna under riksdagsspärren med 3,7 procent, en nedgång med 0,6 procentenheter jämfört med november.

Moderaterna backar till 16,0 procent, en nedgång med 3,2 procentenheter.

SCB:s partisympatiundersökning Maj 2019

Även Socialdemokraterna backar — med 2,9 procentenheter till 27,6 procent av rösterna.

Enligt SCB skulle Centerpartiet få 6,9 procent av rösterna, en minskning med 1,7 procentenheter.

Miljöpartiet repar sig från förra mätningen, då partiet precis klarade riksdagsspärren. Nu får partiet 5,6 procent.

Vänsterpartiet noterar 8,7 procent, en försiktig uppgång med 0,3 procentenheter.

Om undersökningen

SCB:s partisympatiundersökning i maj 2019 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 092 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns.

Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät.

Källa: SCB