Anmälningar om sexuella trakasserier inom polisen har ökat sedan metoo-uppropen fick stort genomslag hösten 2017.

Det visade Arbetets granskning tidigare i år. Men de flesta utredningar läggs ner.

Ett av ärendena, det första på tre år för myndigheten, gick dock vidare till åtal. Det gällde en man som är civilanställd inom polisen och som anmäldes för att ha tagit en kvinnlig kollega på rumpan. 

– Det var en person som såg det, en kollega som reagerade. Ofta när det händer något, till exempel på en julfest där folk varit berusade, kan det vara en uppgift som står mot en annan. Då är det inte lätt att väcka åtal, sade åklagare Bengt Åsbäck till Arbetet i februari.

Nu har mannen dömts till 60 dagsböter för sexuellt ofredande. Totalt blir böterna 11 400 kronor. 

Mannen har överklagat domen till hovrätten. Både mannen och kvinnan jobbar kvar på samma arbetsplats. Benny Samuelson, handläggare på polisens grupp för skiljande och disciplinärenden i region syd, säger att arbetsgivaren sett till så att de inte jobbar samtidigt. 

– Det finns anledning för oss att titta på ärendet av flera skäl, men vi kan inte föregripa överklagandet. Vi har inlett en dialog med vår regionala polismästare men inte landat i något ännu, säger Benny Samuelson.

Lotta Gustavson är vice ordförande i polisens personalansvarsnämnd.

Hon påpekar att nämnden inte fått möjlighet att yttra sig till rätten inför domen, något som normalt brukar ske i sådana här fall. Därför är hon inte så insatt i ärendet ännu. 

– Som jag ser det kommer vi inte ta upp det om inte regions syds grupp för skiljande och disciplinärenden anmäler det till oss. Jag gör den preliminära bedömningen att det inte räcker för ett skiljande av anställningen, säger Lotta Gustavson. 

Att nämnden skulle besluta om andra konsekvenser än uppsägning eller avsked är också uteslutet. Varning och löneavdrag är endast aktuellt när någon inte dömts för ett brott – annars blir det dubbelbestraffning. 

– Det är försvårande att det skett mellan två kollegor och på arbetstid och alla sexuella ofredanden är allvarliga. Men jag är tveksam till om det enligt vår och Arbetsdomstolens praxis skulle kunna leda till ett skiljande, säger Lotta Gustavson.

Benny Samuelson på region syd hänvisar till en dom i Arbetsdomstolen från 2006, där domstolen bedömde att ett avsked till följd av sexuella trakasserier var giltigt. 

– Men då gällde det upprepade sexuella trakasserier och mer omedelbar handpåläggning av ett grövre slag, säger han.