En dag i fjol dök kvinnan inte upp på jobbet. Chefer och kollegor försökte ringa, mejla och de åkte hem till henne.

De visste inte att hon dagen före hade stått på E6:an med sin bil, gripen av polisen. I bakluckan fanns två lådor med totalt 60 kilo amfetamin. 

Nu har kvinnan som är anställd på Arbetsförmedlingen dömts till sex års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott.

Vad som händer rent arbetsrättsligt när en anställd döms för ett grovt brott får nu myndighetens personalansvarsnämnd (PAN) på sitt bord. 

Arbetsgivaren har skickat in en anmälan till nämnden och föreslår att kvinnan ska avskedas på grund av personliga skäl. 

Arbetsförmedlingen lyfter i anmälan att myndigheten arbetar aktivt mot organiserad brottslighet och att brottet som kvinnan dömts för varit en del av just organiserad brottslighet.

Därtill menar arbetsgivaren att kvinnan, som jobbar med att stötta personer med funktionsnedsättningar, ofta är ”ansiktet utåt” gentemot företag och andra myndigheter.

De arbetssökande hon möter är ”i många fall redan utsatta för både social och medicinsk press”. 

Arbetsgivaren skriver också i anmälan att ”Arbetsförmedlingens anseende utåt och i förhållande till övrig personal påverkas negativt om det blir känt att personer som dömts för brottslighet av denna karaktär får behålla sina anställningar”.

Längden på straffet innebär också kostnader för utbildning av vikarier och myndigheten påpekar att det är svårt att veta hur personalbehovet ser ut när kvinnan släpps ur fängelset. 

Arbetsgivaren anser att kvinnan gjort sig skyldig till ”brottslighet av sådant slag som är ägnat att allvarligt skada förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren”.

I anmälan hänvisas till en paragraf i lagen om anställningsskydd som säger att en anställd får avskedas om hen grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren. 

Ordförandena och PAN-representanterna för ST, Seko och Saco på Arbetsförmedlingen har ännu inte hört talas om ärendet, men framöver ska personalansvarsnämnden, där fackliga representanter sitter med, ta ställning till om kvinnan ska avskedas.

Enligt Arbetsförmedlingens presstjänst har kvinnans fackförbund informerats. 

Den som begår ett brott i tjänsten eller som är riktat mot arbetsgivaren, kan i de flesta fall förlora jobbet. Det gäller till exempel stölder på jobbet.

Det kan också vara okej att säga upp eller avskeda någon som begått ett brott, även om brottet inte begås mot arbetsgivaren.

Men exakt var gränsen går är det ingen som riktigt vet, konstaterar Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Arbetsdomstolen kom till exempel i en dom från 2011 fram till att det fanns saklig grund för uppsägning av en anställd som hade dömts till fem års fängelse för försök till mord.

Detta både på grund av att straffet var långt och brottet allvarligt.

– Både brottets art och fängelsestraffets längd kan ha betydelse. Och vilka konsekvenser frånvaron och brottets karaktär får för den aktuella arbetsgivaren, säger Dan Holke.

Att arbetsgivaren pekar på att den kriminella handlingen går emot det verksamheten jobbar för har betydelse, menar Dan Holke.

– Jobbar du till exempel på ett hem för drogberoende ungdomar är det inte bra om du blir dömd för narkotikabrott. 

Även den anställdas position och roll spelar in.

– Det är känsligare för ett företag om det är chefen än om det är en vaktmästare som är dömd. Din ställning har nästan alltid betydelse när man bedömer om det är saklig grund, säger Dan Holke.