En reform som skulle betala sig själv genom fler jobb och bättre hälsa eller något som skulle ge reallöneminskningar och öka gapet mellan kvinno- och mansdominerade yrken. Åsikterna gick isär på Kommunals kongress.

Hela 66 motioner om kortare arbetstid, ofta med krav på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, kom in till Kommunal inför den pågående kongressen.

Det blev en het debatt om frågan till långt in på kvällen, som ändå slutade med att kongressen antog förbundsstyrelsen förslag om att inte driva frågan om 30-timmarsvecka just nu.

Förbundet fick på förra kongressen uppdraget att utreda frågan och redovisar resultatet i rapporten ”Tid är pengar”. Som anas av titeln landar man i slutsatsen att förkortad arbetstid kostar skulle kosta för mycket av löneutrymme, något en majoritet av medlemmarna inte är beredda att betala, enligt rapporten.

– Visst skulle vi kunna nå 30-timmars arbetsvecka på tio år, med defekten att då får medlemmarna 11,3 procent i reallönesänkning. Det vill inte medlemmarna, sade Kommunals ordförande Tobias Baudin tidigare i en intervju med Arbetet.

Men det är ett argument som inte biter på alla ombud.

– Rapporten är väldigt kameral. Men i vår ideologi ska det vara andra värden som ska styra, som människors behov. Lika gärna som att säga att tid är pengar kan man säga att tid är liv, sade Lena Ericsson Höijer från Stockholm.

Hon ansåg att rapporten inte tar hänsyn till att Kommunal är en kamporganisation. Hon var inte heller nöjd med att 30-timmarsveckan bara ska vara en vision.

– Om vi kan få saker beror ju på om vi tar strid för det. När den andra internationalen bildades 1889 bestämde de sig för att ta en kamp för åtta timmars arbetsdag. Om de i stället sagt att de skulle ha det som en vision, ja då hade vi fortfarande arbetat 13 timmar om dagen, sade hon och drog ner kraftiga applåder.

Kortare arbetstid nygammal debattfråga för Kommunal

Arbetsmiljö

Förbundsstyrelsens föredragande, rapportförfattaren, Hampus Andersson tryckte på att en arbetstidsbank ändå innebär en vässning av förbundets hållning. Men framför allt att en arbetstidsförkortning som byts mot löneökningar inte har tillräckligt stöd bland medlemmarna utifrån en medlemsundersökning som gjorts.

– Pengar styr, men ytterst är det medlemmarna som styr. Vi kommer inte runt det att det är 60 procent av medlemmarna som absolut inte vill att vi rör deras löneökningar.

Att medlemmarna inte vill ha kortare arbetstid mot lönesäkningar ifrågasattes dock utifrån det stora antal motioner som kommit in till kongressen.

– Det är konstigt att en medlemsundersökning ska trumfa den demokratiska process vi har här på kongressen, sade Oscar Karlsson från Stockholm.

Det var även ett flertal ombud som yrkade bifall till förbundsstyrelsen och tyckte att en arbetstidsbank är en framkomligare väg.

– Jämställdhet och jämlikhet är viktiga frågor för våra medlemmar. Konsekvenser för vår löneutveckling vid en arbetstidsförkortning är inte värd priset. Vi behöver fokusera på jämställda löner, heltid och möjlighet att försörja sig på sin lön, sade Kristina Blennerhed från Kommunal Väst.

Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund, som omvaldes på kongressen, är övertygad om att arbetstidsfrågan kommer att toppa avtalsrörelsen 2020 för Kommunals del.

– Arbetstiden engagerar väldigt mycket, särskilt de senaste åren. Det spelar ingen roll vilken arbetsplats man kommer till så är det arbetstidsfrågorna som är uppe.

Men i stället för en arbetstidsförkortning föreslår förbundsstyrelsen att förbundet ska förhandla fram så kallade arbetstidskonton. En modell som redan finns i industrin.

En del av löneökningen sätts då in på kontot och den anställda kan välja att ta ut det i ledig tid, pengar eller pensionsavsättning. 

Rapporten innehåller tre yrkanden, som alltså antogs av kongressen:

  • Kollektivavtalade arbetstidskonton med målet 50 timmar
  • Heltidsarbete som norm och rättvisa löner
  • Vision om 30 timmars arbetsvecka

– Det vi sagt nu är att påbörja en resa som handlar om arbetstidskonton som finns på övrig arbetsmarknad. Och det här vill vi nu ska tas till våra avtalskonferenser som vi har under hösten för att få en bredare diskussion, säger Lenita Granlund.

Före debatten ställde Arbetet frågan till några kongressombud hur de ser på arbetstidsfrågan.

Kamile Ünver Kommunal Stockholms län

– Jag håller inte med rapporten utan är för 30 timmars arbetsvecka. Däremot vet jag inte om just sextimmars dagar går ihop i alla verksamheter. Men jag tycker att arbetstidsförkortning är ett konkret sätt att förbättra arbetsmiljön. 
Även om det innebär reallönesänkningar?
– Om det ska tas avtalsvägen så skulle löneutvecklingen bli sämre, och det är jag lite tveksam till. Men om vi skulle få det lagstiftat så är jag mer positiv.

Lena Sikström Kommunal väst

– Jag tycker att rapporten är givande. Så den kommer jag bifalla, det är en bättre väg att gå. Jag har själv förespråkat 30 timmarsarbetsvecka till jag förstod de stora konsekvenserna.
Det handlar om jämställdhet och heltid som norm. Det behövs, jag är själv en av dem som fått kämpa för att få en heltid, men fick bara förhöjd sysselsättningsgrad.
Skulle det inte vara bättre om 30 timmar blev heltid?
– Jo det är klart, men inte med det avkallet på lön.

Peter Ulander Kommunal Stockholm

– Jag tycker att det är ett svårt beslut. Jag har inte tagit ställning än och det kommer att bli besvärligt. Men med våra lönenivåer känns det svårt att få igenom 30 timmarsvecka. Jag har läst rapporten men blev inte mycket klokare av det. Vi är också ganska splittrade i vår delegation