– Det finns ett värde i att ha visionen kvar. Många medlemmar tycker att det skulle vara nog att arbeta mellan sex och sju timmar per dag. Men vi mäktar inte med en arbetstidsförkortning innan lönerna ökat, sa Kommunals dåvarande ordförande Ylva Thörn inför förbundsmötet 2006.

Kommunals tidigare mål om sex timmars arbetsdag formulerades då om till en vision. Men debatten var lång på kongressen, där ett stort antal motioner handlade just om att sextimmarsdagar borde räknas som heltid.

Förbundsstyrelsens linje var att kraven på sex timmars arbetsdag på kort sikt krockar med Kommunals och LO:s beslut om att prioritera rätten till heltid.

Tretton år senare, nu på onsdagseftermiddagen, ska åter kortare arbetstid debatteras på Kommunals kongress.

Och än en gång värjer sig förbundsstyrelsen mot idén om att lyfta detta till något mer än en vision, bland annat för att rätten till heltid är prioriterat.

– Visst skulle vi kunna nå 30-timmars arbetsvecka på tio år, med defekten att då får medlemmarna 11,3 procent i reallönesänkning, sa ordföranden Tobias Baudin till Arbetet förra veckan.

66 motioner till den pågående kongressen gäller arbetstidsförkortning. De flesta vill ha sextimmarsdag, några främst för särskilda grupper som exempelvis anställda i äldrevården.

Ett tiotal vill minska arbetstiden specifikt för nattpersonal och sex motioner rör möjlighet att trappa ned arbetstiden inför pensionen.

Argumenten låter bland annat så här:

”Detta tror jag även skulle vara attraktivt för ungdomar att välja våra yrken om detta införes!”

”Personalen blir starkare och friskare.”

”Trots att Sverige blivit rikare har normarbetstiden inte sänkts sedan 70-talets början.”

”Vi tror att detta skulle kunna öka statusen inom vårdyrket.”

Förbundsstyrelsen presenterar å sin sida en rapport om arbetstid där man slår fast att en nedgång till 30 timmars arbetsvecka som heltid skulle leda till sämre löneutveckling, ett ökat lönegap mellan kvinnor och män och ett ökat rekryteringsbehov.

Där betonas att många medlemmar jobbar deltid och menar att kortad arbetstid måste ställas mot andra mål – så som heltidsarbete som norm. 

Rapporten landar i ett förslag om att börja arbeta för arbetstidskonton, vilket innebär att den anställde kan välja om en del av löneutrymmet ska tas ut i tid, pengar eller pensionsavsättningar.

I rapporten betonas dock att detta bara kan göras under rätt förutsättningar – om löneutrymmet är tillräckligt och det finns en stram styrning med tydliga avtalsskrivningar.