REPLIK. Ulf Björk, IF-metallare och socialdemokrat, attackerar Vänsterpartiet i en debattartikel i Arbetet den 30 april.

Han påstår att Vänsterpartiet inte tagit ställning för lika lön för likvärdigt arbete och inte heller för jämställdhet i arbetslivet.

Det är allvarliga anklagelser som är helt ogrundade. Tvärtom har Vänsterpartiet stått sida vid sida med den fackliga rörelsen i striderna för stärkt arbetsrätt den gånga mandatperioden och varit en av mest avgörande krafterna för ökad jämställdhet i EU-parlamentet.

Kanske baserar Ulf Björk sina anklagelser på den något missvisande sammanställning som IF Metall gett ut.

Den baserar sig på en enda omröstning om jämställdhet där jag var frånvarande, och inkluderar inte slutomröstningarna kring vare sig den Europeiska arbetsmarknadsmyndigheten eller arbetsvillkorsdirektivet.

”Väljarna behöver få veta hur partierna röstat i EU”

Debatt

Jag har också röstat för utstationeringsdirektivet när det behandlades i det ansvariga utskottet. Detta är en lagstiftning som innebär ett viktigt steg för att utländska arbetare ska få lika lön som sina svenska kollegor med motsvarande arbetsuppgifter.

Vad gäller jämställdhetsarbetet har Vänsterpartiet varit det mest aktiva svenska partiet under den gångna mandatperioden.

Jag har själv drivit och röstat för flera viktiga betänkanden på jämställdhetsområdet som handlat om allt från metoo till jämställdhet i politiken och på arbetsmarknaden.

Det är mot den bakgrunden lite magstarkt att Vänsterpartiet anklagas av en fackligt aktiv socialdemokrat för att inte stå upp för arbetstagares rättigheter.

Särskilt magstarkt blir det i en tid när Socialdemokraterna nu är i färd med att med slå sönder några av de rättigheter som arbetarrörelsen kämpat för i över ett sekel för att uppnå, som strejkrätten och anställningstryggheten.

I stället för ogrundade anklagelser om att Vänsterpartiet inte försvarar arbetsrätten och jämställdheten, skulle jag vilja se ett fortsatt gott samarbete med LO och resten av den fackliga rörelsen för att förbättra arbetsvillkoren och arbetsrätten ytterligare i Europa den kommande mandatperioden.

Vänsterpartiet ser också fram emot att arbeta tillsammans med LO:s medlemmar och andra progressiva rörelser, för att med all vår kraft försöka få Socialdemokraterna att stå upp för arbetsrätten här hemma.

För det vi inte klarar av här hemma blir svårt att klara av i EU.