Den 26 maj går vi svenskar till valurnorna och välja vilka som ska representera oss i EU-parlamentet.

Det är oerhört viktigt att väljarna får reda på hur de olika partierna röstat under perioden 2014 till 2019.

Detta för att kunna avgöra om deras förslag i dag inte är enbart valfläsk.

Socialdemokraterna vill säkerställa att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i vårt land vilket bland annat innebär att likvärdig lön ska gälla för likvärdigt arbete och att svenska företag inte ska gå i konkurs på grund av lönedumpning eller att anställda förlora sina arbeten.

Lika lön för likvärdigt arbete har inte Vänsterpartiet tagit ställning till.

Vänsterpartiet har dessutom inte vågat ta ställning till en strategi för ökad jämställdhet i arbetslivet vilket enligt min uppfattning är förnedrande för kvinnor och män.

Min förhoppning är att de som röstar i EU-parlamentsvalet får en opartisk information som ger dem en chans att ta ställning vilket parti som de vill ska företräda Sverige

Ulf Björk

Vi socialdemokrater vill öka jämställdheten och antagit strategin för ökad jämställdhet i arbetslivet.

Socialdemokraterna vill också se ett stöd för den Europeiska myndigheten för förbättrad arbetsmiljö och anta en strategi för detta.

Sverigedemokraterna har sagt nej.

För min del anser jag att Sverigedemokraterna är ett löntagarfientligt parti som inte vill jobba för förbättringar för de som dör av jobbet varje år.

I Du och jobbets nyhetsbrev framgår det att runt 50 svenskar dör varje år i olyckor på jobbet.

Fast den verkliga siffran är avsevärt högre, omkring 1 000 personer om året dör på grund av olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar, det visar Du och jobbets sammanställning.

Arbetsgivare och skyddsombud har en viktig roll för att få ner dödstalen. Det gäller både olyckorna och de arbetsrelaterade sjukdomarna.

Det krävs ökade forskningsinsatser både i Sverige och inom EU för att få ner dödsolyckorna och de arbetsrelaterade sjukdomarna som också leder till arbetslöshet, sjukskrivningar och förtida pensioneringar.

Regler för att skydda arbetstagare från cancerframkallande ämnen i jobbet har också Sverigedemokraterna sagt nej till.

Min förhoppning är att de som röstar i EU-parlamentsvalet får en opartisk information som ger dem en chans att ta ställning vilket parti som de vill ska företräda Sverige.