I Bromma röstade 80 procent av de röstberättigade i senaste EU-valet.

Det höga valdeltagandet i den välbeställda Stockholmsförorten säger en hel del om vilka det är som röstar när det är val till Europaparlamentet.

EU-valet är i mångt och mycket ett klassval.

Just det är vad Johan Danielsson, LO:s kandidat i valrörelsen och andranamn på Socialdemokraternas valsedel, brottas med när han nu slutspurtar.

I förra valet röstade endast 39 procent av LO-medlemmarna. Det kan jäm-föras med 59 procent för TCO-anslutna och 75 procent av Sacos medlemmar.

Arbetet tar rygg på honom när han i Malmö ska övertyga svårflirtade byggnadsarbetare att alls gå att rösta.

Udden riktas mot den löne- och villkorsdumpning som pågår i EU.

”Det här måste vara den prioriterade frågan för fackföreningsrörelsen och socialdemokratin”, som han säger.

Bland byggnadsarbetarna han möter är dock tveksamheten stor inför om de alls ska rösta. Flera ger uttryck för att de vet för lite, att de inte hinner läsa på och att det är för lite information om vad valet handlar om.

Det är ett dystert faktum att det ser ut så. Att ett så lågt självförtroende om vad EU handlar om och gör hänger kvar så många år efter EU-inträdet.

Byggnadsarbetarnas tvivel är en uppmaning till oss alla – oavsett om man är journalist, politiker eller opinionsbildare – att jobba ännu lite hårdare för att förklara vad som faktiskt ligger på bordet. Alla måste ges förutsättningar att delta i vårt demokratiska utövande.

Konfliktlinjerna i EU-politiken är knivskarpa. Arbetstagares villkor väger lätt för de svenska högerpolitikerna i Europaparlamentet.

I förslag som skulle innebära att utstationerade arbetare ska lyda under de regler som gäller i landet man är verksam i röstar man emot, för att nämna ett exempel.

Även SD drar sitt strå till stacken vad gäller att rösta emot förbättrade förhållanden.

Som att man röstat för förslag som ökar risk för lönedumpning bland busschaufförer och emot skärpta gränsvärden för cancerframkallande ämnen – som just direkt berör byggbranschen.

Den 26 maj är det val. Lägg din röst då.