– Jag tror det blir för tajt. Vi är redan i mitten av 2019.

Det säger Fredrik Andersson, ordförande för ST på Arbetsförmedlingen, efter att regeringen i dag, torsdag, gett myndigheten ett nytt uppdrag.

Samtidigt som Arbetsförmedlingen nu ska förbereda inför reformen som följer på fyrpartiuppgörelsen, även kallad januariavtalet, har myndigheten tusentals varsel och planerade kontorsnedläggningar att hantera.

Förändringarna ska vara helt klara år 2021, något som även generaldirektör Mikael Sjöberg uttryckt som en snäv tidsram.

– Det står i uppdraget att vi ska se om vi kan genomföra vissa saker snabbare än till 2021, det tror jag blir svårt, säger Fredrik Andersson.

I dagarna har många anställda fått besked om uppsägning. Hur många har inte Fredrik Andersson någon uppfattning om ännu.

– Vi möts av jättemånga telefonsamtal och folk som mår dåligt och gråter. Personer som fått besked om uppsägning och sedan sjukskrivit sig. Det är ledsamt.

Enligt det nya uppdraget ska myndigheten se över vilka krav som bör ställas på leverantörerna som ska ta över arbetsförmedlarnas jobbmatchning och hur de ska kontrolleras.

Ylva Johansson om AF: ”Nya direktiv kommer väldigt snart”

Nyheter

Även ersättningsmodellen ska ses över. Regeringen vill att Arbetsförmedlingen tittar på modeller där ersättningen ”i huvudsak” utgår från hur väl aktörerna lyckats med att skapa varaktig sysselsättning för deltagare och där man får mer ersättning för de som har sämre förutsättningar att hitta arbete.

Under ett seminarium arrangerat av SNS i tisdags betonade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att Arbetsförmedlingen även framöver måste kunna ha möten med arbetssökande och göra arbetsmarknadspolitiska bedömningar ”i princip i varje kommun”.

Något hon i dag upprepade i en artikel på DN Debatt: ”Närvaron ska säkras även där myndigheten inte har ett eget kontor, exempelvis genom samarbeten med kommuner. Arbetsförmedlingens deltagande vid de statliga servicekontoren ska också ses över så att överföring av verksamhet kan inledas. Bokade personliga möten ska vid behov kunna erbjudas arbetssökande i princip i varje kommun.”

Även när det gäller jobbmatchningen vill regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, försäkra sig om att det inte blir för stora skillnader över landet.

De har gett myndigheten i uppdrag att titta på hur upphandlingen av fristående aktörer ska utformas för att arbetssökande i hela landet ska ha tillgång till ”likvärdiga tjänster”.

En möjlig väg är att även kommunerna ska få matcha, något som nämns som en lösning i det nya uppdraget och som Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Martin Ådahl (C) varit positiv till.

– Så länge de konkurrerar på lika villkor borde det vara möjligt. Hur vi än strukturerar det så vill vi inte att aktörer ska kunna neka sökande, sade han på SNS-seminariet i tisdags.

Arbetsgivarorganisationen Almega välkomnade i dag att arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen dras i gång.

– Hur ersättningssystemet utformas kommer att vara viktigt för hur reformen fungerar. Det är bra att ersättningen till matchningsaktörerna premierar resultat, men om vi vill ha en mångfald av jobbförmedlare måste ersättningssystemet göra det möjligt även för mindre aktörer att etablera sig, säger Andreas Åström, chef för näringspolitik och kommunikation på Almega, i en kommentar.

Fredrik Andersson, ordförande för ST på Arbetsförmedlingen, är nöjd över att det efter i dag är tydligare att Arbetsförmedlingen ska ha ansvaret över personer med funktionsnedsättning och över etableringen av nyanlända.

– Det stod bara några rader om det i januariavtalet och det var svårt att tyda.

Samtidigt ser han fortfarande frågetecken kring hur arbetssökande ska få hjälp från det att kontoren lägger ner tills dess att nya, fristående matchningsaktörer är på plats. Även denna fråga ingår i uppdraget.

– Där tror jag de måste tänka till. Framgent ska vi ju inte matcha, men vi ska skriva in, göra bedömningar och jobba med de som har funktionshinder, ett ganska stort uppdrag. Så kopplat till varslet blir det tufft.

Under tisdagens SNS-seminarium varnade Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, för att rulla ut hela reformen över hela landet samtidigt.

I stället tycker han att man bör ha pilotprojekt för att kunna fånga upp brister och rätta till dem.

Han fick då medhåll av Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

I det uppdrag som regeringen kom med i dag står att myndigheten ska titta på om det är möjligt att ”dra lärdomar av de delar som eventuellt införs tidigare inför den kommande utformningen av systemet”.

– Det är väl klokt att hantera det successivt. Det är inte görligt att bara sopa i gång det. Så tanken är klok, säger Fredrik Andersson.

Senast 1 november i år ska Arbetsförmedlingen presentera uppdraget för regeringen.

4 punkter: Det här ska nya Arbetsförmedlingen göra

1.Arbetsmarknadspolitisk bedömning och myndighetsutövning
”Arbetsförmedlingen ska bli expert på att bedöma individens ställning på arbetsmarknaden och hur mycket stöd individen eventuellt behöver för att hitta ett arbete. Arbetsförmedlingen ska också stå för myndighetsutövning, bland annat att besluta om och kontrollera ersättningar till arbetssökande.”

2.Upphandling, uppföljning och kontroll
”De rustande och matchande insatserna ska utföras av fristående aktörer. Insatserna ska tillhandahållas på det sätt och med den ersättningsmodell som är mest lämplig, bland annat genom valfrihetssystem enligt LOV. Huvudprincipen ska vara att aktörer ersätts baserat på i vilken utsträckning insatsen leder till varaktig sysselsättning, givet individens förutsättningar.”

3. Samverkan
”Arbetsförmedlingen ska bedriva sin verksamhet i samverkan med andra aktörer som bidrar till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Kommunerna är särskilt viktiga samverkansparter.”

4. Skapa infrastruktur för matchning
”Myndigheten ska skapa förutsättningar för andra aktörer att sammanföra arbetssökande med dem som söker arbetskraft. Detta kan göras genom att tillhandahålla en digital infrastruktur, men även genom fysiska möten som regionala rekryteringsträffar.”

Källa: DN Debatt