Osäkerheten har varit stor över vad som ska hända med Arbetsförmedlingen.

Efter att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna enades om politikens inriktning i januari har myndighetens generaldirektör fattat beslut utan att ha hela bilden klar för sig.

Samtidigt har regeringen styrt på en M/KD-budget med besparingar på arbetsmarknadsområdet. Bland annat meddelade Arbetsförmedlingen i mars att 130, alltså fler än hälften, av myndighetens kontor läggs ner.

Men inom kort ska bilden klarna.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) säger till Arbetet att regeringen snart kommer med ett nytt uppdrag till Arbetsförmedlingen som tagits fram tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna.

Facket efter AF:s nya uppdrag: ”Svårt att hinna”

Politik

– Det kommer ett uppdrag som både ger en viss inriktning på arbetet och som också anger vad Arbetsförmedlingen ska göra, och även vilket underlag som man ska komma med till regeringen. Sedan får vi återkomma med fler besked framöver, det kommer ske stegvis, sade hon efter ett seminarium om myndighetens framtid anordnat av SNS, i dag tisdag.

Ylva Johansson ville dock inte svara på om det nya uppdraget ger besked om hur systemet med fristående aktörer för jobbmatchning ska se ut.

– Du får se när det kommer.

Ylva Johansson pratade under seminariet om ”arbetsmarknadsmyndigheten” snarare än om Arbetsförmedlingen. Men hon säger att hon inte tagit ställning till ett namnbyte.

– Jag tror man förstår den framtida myndigheten bättre om man tänker ”arbetsmarknadsmyndigheten”.

Arbetsförmedlingen har tidigare signalerat att det är viktigt att fler använder sig av digitala tjänster när myndighetens arbetsförmedlare nu blir färre. Kritiker har menat att detta, tillsammans med en minskad närvaro lokalt, kan innebära problem för dem som står långt från arbetsmarknaden eller har svårt för att använda digitala tjänster.

Under SNS:s seminarium konstaterade dock Ylva Johansson att det är viktigt att ändå säkerställa närvaro i hela landet.

– Man ska komma ihåg att redan i dag är 50 kontor obemannade, man har en skylt och så kommer arbetsförmedlare dit ibland. Nu kommer kontor vara det som är bemannat men personal från Arbetsförmedlingen kommer också att kunna hyra in sig i till exempel kommunens lokaler två dagar i veckan och finnas på plats, förtydligade hon.

Enligt henne innebär det nya uppdraget att Arbetsförmedlingen måste kunna ha möten med arbetssökande och göra arbetsmarknadspolitiska bedömningar ”i princip i varje kommun”.

Hon säger att det också skulle kunna ske genom att Arbetsförmedlingen finns på plats tillsammans med andra myndigheter i de så kallade statliga servicekontoren på glesbygden.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg beskrev under seminariet det svåra läget att agera utifrån en M/KD-budget och samtidigt förhålla sig till januariavtalet och därtill ha stora organisationsförändringar som redan var i gång sedan långt före riksdagsvalet.

– Avtal och regelverk är inte utformade för att göra den här formen av snabba förändringar, sade han.

Ett system där fristående aktörer ska stå för det mesta av jobbmatchningen ska vara på plats senast år 2021. Enligt Mikael Sjöberg behöver arbetet med bland annat kontrollsystem dra i gång nu om förändringarna ska ske enligt tidsplan.

– Det vi ser ska bli på ett visst sätt, måste vi fånga upp här och nu i stället för att vänta in beslut. Gör vi inte det kommer systemen inte att fungera i praktiken i tid.

Det finns en oro över att de fristående aktörerna inte kommer vilja etablera sig i glesbygd, då det kan vara svårt med lönsamheten på orter med få arbetssökande och få arbetstillfällen att matcha dem till.

Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Martin Ådahl sade att aktörer kan lockas dit, till exempel genom en extra peng. Han tror också att en möjlighet är att kommuner får ingå i systemet.

– Så länge de konkurrerar på lika villkor borde det vara möjligt. Hur vi än strukturerar det så vill vi inte att aktörer ska kunna neka sökande.

Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, fick medhåll av Arbetsförmedlingens generaldirektör när han konstaterade att det bästa vore att börja införa reformen genom ett pilotprojekt.

– Rulla ut systemet gradvis, för att kunna utvärdera det. Annars kommer ni spikas upp av Uppdrag Granskning om ni inte kan säga att ”det blev bättre” trots att det kom en lågkonjunktur och arbetslösheten steg.