Kampanjen #garmentmetoo har initierats av organisationerna Global Labor Justice och Asia Floor Wage Alliance. Syftet med kampanjen är att ge både konsumenter och leverantörer en inblick i hur det könsbaserade våldet ter sig för textilarbetare, varav majoriteten finns i Asien.

Detta för att sätta press på de stora klädbolagen att förbättra arbetsvillkoren och kämpa mot alla former av diskriminering på arbetsplatsen.

#Metoo

Världsfacket kraftsamlar för ny ILO-konvention

Global

Det senaste dygnet har kvinnor delat med sig och stöttat kampanjen.

”Den globala kapitalismen har orsakat förekomsten av könsbaserat våld som kvinnor inom textilindustrin dagligen utsätts för. Med den här kampanjen kan kvinnliga arbetare kräva att varumärken hålls ansvariga i sina leverantörsfabriker”, säger Sumiyati Nama, ledare i det indonesiska facket Serikat Pekerja, i ett uttalande.

Vid sitt hundraårsjubileum i juni är det tänkt att ILO ska anta en ny konvention om våld och trakasserier, en konvention som har varit väldigt ifrågasatt och som har debatterats i många år.