Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

2013 lovade H&M att införa levnadslöner inom fem år.

I fjol drogs löftet tillbaka.

I stället var budskapet att modejätten skulle verka för generella löneökningar i producentländerna.

Men när H&M i dag håller årsstämma i Solna kommer aktieägarna ändå att tvingas ta ställning till ett skarpt förslag om att införa levnadslöner.

Solidaritetsnätverket Clean Clothes Campaign (CCC) har köpt ”ett fåtal” aktier i H&M, i syfte att få formell rätt att lägga fram ärenden.

H&M kritiseras för svikna lönelöften

Global

Enligt CCC:s förslag ska företaget ställa in årets aktieutdelning.

I stället ska hela 2018 års vinst – drygt 12,6 miljarder kronor – läggas i en fond för textilarbetarna i producentländerna.

Fonden ska enligt förslaget finnas kvar tills målet om levnadslöner har uppnåtts.

– Vi ber aktieägarna att säga nej till att göra vinst på utfattiga arbetare. Om de antar våra förslag på årsstämman så kommer H&M äntligen att kunna leva upp till sitt ansvar för mänskliga rättigheter i leverantörskedjan, åtminstone vad gäller löner, säger CCC:s Deborah Lucchetti i ett uttalande.