”Inget vinstdrivet försäkringsbolag skulle frivilligt försäkra en sjuk person eller en gammal person.”

Så förklarar Ali Velshi, kanadensisk tv-journalist, varför inget land i världen har en fungerande fri marknad för privata sjukvårdsförsäkringar, i ett Youtubeklipp som delas mycket just nu.

Klippet visar när Velshi, som tv-ankare i den amerikanska kanalen MSNBC, möter en republikansk kongressledamot som är kritisk mot gemensamt finansierad sjukvård.

Republikanen försöker svara med sina talepunkter om att återinföra privata sjukvårdsförsäkringar som arbetsklassfamiljen har råd med. Velshi klipper av att det aldrig har funnits sådana.

Den amerikanska sjukvårdsförsäkringsmarknaden har lett till en både mycket dyr och mycket ojämlikt fördelad vård.

Marknaden klarar helt enkelt inte av att lösa det vi vill att den ska åstadkomma, att sjuka får den vård de behöver.

Det handlar om att fördela risk. Om vi alla är med och finansierar hälso- och sjukvården blir kostnaden för den enskilde överkomlig samtidigt som de som är sjuka kan få den vård de behöver.

Om vi däremot har sjukvårdsförsäkringar där olika grupper bär sin egen grupps risk kommer kostnaden bli låg för personer med låg risk, som unga och välutbildade, och hög för personer med hög risk, som äldre och korttidsutbildade.

Grupper med mycket hög risk för sjukdom skulle kanske inte ens få köpa en försäkring.

I Sverige fortsätter antalet personer som har en privat sjukvårdsförsäkring att öka. Förra året var de 650 000. Försäkringarna är både ojämlikt och ojämställt fördelade.

De är betydligt vanligare bland personer med hög inkomst och lång utbildning än bland personer med låg inkomst och kort utbildning. Två tredjedelar av de försäkrade är män.

Sannolikheten att ha en försäkring är störst bland 49-åringar för att sedan minska snabbt, förmodligen på grund av att försäkringen blir dyrare med ökad ålder och därmed ökad risk för sjukdom.

Försäkringsbolagen hävdar att den ojämlika och ojämställda fördelningen inte är ett problem eftersom andelen vård som finansieras med privata sjukvårdsförsäkringar är mycket liten, ungefär en procent av all sjukvård.

De säljer en försäkring med begränsat innehåll till relativt friska personer.

Problemet är att de privata sjukvårdsförsäkringarna minskar förtroendet för och viljan att bidra till det gemensamma systemet.

För att säkra finansieringen av en sjukvård efter behov måste ökningen av privat betalda genvägar i vården stoppas.