Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

I april i fjol dömdes 14 anställda vid tidningen, både journalister och chefer, mot sitt nekande till som mest drygt åtta års fängelse. De släpptes på fri fot sedan de överklagat domarna i en lägre instans.

De sex som nu ska fortsätta avtjäna sina straff dömdes till mindre än fem års fängelse. Deras advokater säger att de vänt sig till en domstol för att skjuta upp avtjänandet av straffen men ännu inte fått något svar.

Två av de dömda får stanna i frihet då de anses ha avtjänat sina straff under den tid de suttit frihetsberövade.