I september 2016 föll en anställd på MVB Syd fyra meter ner genom ett hustak på en byggarbetsplats i Malmö.

Mannen, som var arbetsledare, befann sig med två kollegor på taket intill ett öppet schakt när han plötsligt klev på takpapp som låg ut över kanten på hålet och störtade ner. Han föll fyra meter ner och landade på ett betonggolv.

Vid olyckan skadade mannen ryggen och blev förlamad i underkroppen. Schaktet skulle vara öppet enligt konstruktionsritningarna för att ventilera takkonstruktionen.

Enligt utredningarna av olyckan kände mannen som föll till detta.

Arbetsgivaren borde dock ha gjort tydliga riskbedömningar av att ha ett öppet schackt i taket.

Hålet skulle också ha fallskyddats med skyddsräcke eller fallskyddsnät.

Om det funnits skydd hade olyckan troligen inte inträffat, konstaterar åklagaren som krävt att företaget betalar 700 000 i företagsbot.

Domstolen gör samma bedömning. MVB Syd har erkänt arbetsmiljöbrottet och tingsrätten i Malmö har nu fastställt företagsboten.