Marita Ulvskog, som tidigare var journalist, spexar tillsammans med statsminister Stefan Löfven under förra EU-valrörelsen, 2014. Nu avslutar hon sin karriär som EU-politiker.

Det är en lång politisk karriär som nu går mot sin avrundning.

– Det känns skönt att kliva av. Jag har hållit på med politik i nästan 40 år och suttit i Europaparlamentet i tio, säger hon.

Det har varit en tid som handlat om ”kris, och att sig ut ur krisen” berättar Marita Ulvskog som nu gjort sin sista session i Europaparlamentet.

Hon började dock som journalist.

Skrev artiklar åt Svenska Dagbladet, LO-Tidningen (som Arbetet hette förr) och gjorde inslag i Sveriges Lokalradio samt var chefredaktör på Dala-Demokraten.

Vägen in i politiken gick via ett jobb som pressekreterare åt den tidigare statsministern Ingvar Carlsson.

Därefter avlöste posterna varandra: partisekreterare, civilminister, kulturminister är några av titlarna som står på meritförteckningen.

Sedan 2009 har hon varit ledamot i Europaparlamentet och de senaste fem åren har hon varit tillförordnad ordförande i Europaparlamentets sysselsättningsutskott.

EU-valet kan bli språngbräda för högerextrema

Global

Det har gett henne en inblick i hur olika partigrupper röstat i arbetsmarknadsfrågor.

Det som är mest aktuellt just nu är kanske är hur extremhögern röstat i arbetsmarknadsfrågor.

Den 26 maj hålls valet till Europaparlamentet. Just nu tyder många opinionsundersökningar på att socialdemokraterna ute i Europa kommer att tappa mandat. Samtidigt spås partier på yttersta högerkanten, som italienska partiet Lega, göra ett starkt val.

Hon kommenterar hur högerextrema partier brukar rösta i arbetsmarknadsfrågor.

– Det håller ihop ganska bra, säger hon.

Oftast röstar högerpopulister och nationalister med högerpartiernas förslag. Men det händer även att de röstar på vänsterförslag.

– De vill ofta framstå som progressiva i till exempel frågor om fackliga rättigheter. Samtidigt kan de i andra frågor rösta helt annorlunda. Till exempel om det kommer till kvinnors villkor på arbetsmarknaden, säger hon.

EU-röstandet styrs av klassbakgrund

Global

Enligt Marita Ulvskog finns det flera förklaringar till varför vänstern ser ut att tappa mandat i EU-valet.

– Jag tror att många som har upplevt krisen i Europa känner sig övergivna och de ser inte att vi står för jobben och tryggheten.

– Vi har uppenbarligen inte kunnat berätta en lika bra historia som de högerextrema men det beror naturligtvis på att vi inte kan luras, vi kan inte ljuga. Vi måste förhålla oss till sanningar och de behöver inte de. De kan hitta på vilka historier som helst bara det låter bra, säger hon.

Hon tycker själv att hennes arbete i Europaparlamentet har  resulterat i bättre villkor för anställda.

Ända sedan Lavaldomen har frågan om utstationering var en av de hetaste frågorna för facken.

Nu har vissa korrigeringar gjorts vilket lett till att det fackliga missnöjet med utstationeringsdirektivet – som reglerar villkoren för de som jobbar utomlands en kortare period – har minskat.

– Vi har även fått igenom ett arbetsvillkordirektiv som innebär att medlemsländer får ordning och reda på arbetsmarknaden via lagstiftning. Å andra sidan har vi sett till att vi från svensk sida har ett undantag från detta villkorsdirektiv eftersom det är parterna som gör upp det i Sverige. Det är några exempel, men det arbetet måste fortsätta, säger hon.

Nya EU-regler stärker rätt till lika lön

Global

Den 26 maj hålls valet till EU-parlamentet. Sverige ska rösta fram 21 nya parlamentariker som under de kommande fem åren ska representera de svenska partierna i Europaparlamentet.

I dag har socialdemokraterna fem ledamöter och av dessa är det endast Jytte Guteland som står kvar på valbar plats inför nästa mandatperiod. Resten är nya namn.

Första namnet på listan över de nya socialdemokratiska kandidaterna är Heléne Fritzon, på andra plats står Johan Danielsson som i dag jobbar på LO.

Marita Ulvskog får frågan vad hon vill ge för råd till sina efterträdare.

– Jag har redan börjat ge dem råd… Men för det första man måste vara där. Man måste gå på vartenda möte eftersom det hela tiden kommer upp saker som man antingen måste ställa sig i vägen för men även bejaka så att det går åt rätt håll. Det går inte att sitta i ett hörn och vara blyg, utan att försöka dominera.

– Ett annat råd är att ha goda relationer åt så många håll som möjligt så att man faktiskt kan få ihop det på slutet.

EU-valet 2019

• Var femte år röstar EU:s medborgare om vilka de vill ska företräda dem i Europaparlamentet. I Sverige är valdagen den 26 maj och 7,3 miljoner svenskar är röstberättigade och vi ska utse 21 ledamöter.

• I hela EU finns 400 miljoner röstberättigade och 705 EU-parlamentariker ska utses.