Vad händer med min lön när klockan vrids fram en timme?

Trots att arbetspasset blir en timme kortare görs inget avdrag på lönen. Det gäller till exempel för vård- och omsorgspersonal i kommuner och regioner, men också i många andra avtal.

Hur fungerar det med OB-ersättning?

OB-ersättning ges bara för faktiskt arbetad tid om du arbetar i vård och omsorg. Du går med andra ord miste om OB-ersättningen för timmen mellan klockan två och tre på natten. I andra avtal, till exempel Pappers, utgår hela lönen inklusive OB.

(Anställda i bland annat pappersindustri och stålverk får däremot betalt en timme extra vid övergången till vintertid, så totalt sett vinner de en timlön på tidsomställningarna.)

Får jag övertidsersättning om jag inte hinner med arbetet på sju timmar i stället för åtta?

NEJ. En timmes kortare arbetstid vid omställningen till sommartid är ingen absolut rättighet. Om arbetet kräver det, så är du skyldig att arbeta det antal timmar du skulle ha jobbat en vanlig natt. Ett pass som normalt slutar vid klockan 07 kan alltså pågå till klockan 8 just vid övergången till sommartid.