Särskilt inom vård och omsorg kommer många att arbeta natten till söndagen den 31 mars, då övergången till sommartid sker.

Klockan två på natten vrids klockorna fram en timme, och vips blir ditt arbetspass en timme kortare än normalt.

– I det läget görs inget avdrag på lönen för kommun- och landstingsanställda, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef vid Sveriges kommuner och landsting (SKL).

OB-ersättning ges däremot bara för faktiskt arbetad tid, så OB-ersättningen för timmen mellan klockan två och tre på natten går den anställde miste om.

Det kan nog de flesta leva med om ett arbetspass som i vanliga fall skulle ha varit åtta timmar krymper till sju timmar.

En timmes kortare arbetspass vid omställningen till sommartid är dock ingen absolut rättighet.

Du är skyldig att jobba samma antal timmar som vanligt ”om verksamheten kräver det”.

– Det kan exempelvis hända någonting oförutsett som behöver hanteras, säger Jeanette Hedberg.

Den ”åttonde timmen” räknas i så fall som ordinarie arbetstid (den innebär ju inte längre arbetstid än vanligt).

Den ska förläggas ”i omedelbar anslutning till arbetspasset”.