Arbetet har under längre tid rapporterat om regeringens förslag om ändrad strejkrätt, som baseras på en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter.

Bakgrunden är den utdragna konflikten i Göteborgs hamn mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges hamnar.

Nu skickas förslaget till Lagrådet för remiss och ändringen föreslås träda i kraft 1 augusti i år, 2019.

Arbetet rapporterade i början av mars att vissa LO-förbund inte tyckte att strejkrättsförslaget behövdes efter att Sveriges hamnar och Hamnarbetarförbundet löst sin konflikt och tecknat kollektivavtal.

Men efter ett möte var samtliga LO-förbund överens om att det är rätt av regeringen att gå vidare med förslaget. Det har nu skett.