Efter att hamnkonflikten nått en fredlig lösning höjdes röster om att LO borde dra tillbaka stödet för lagförslaget om begränsad strejkrätt som bygger på en överenskommelse mellan parterna.

I en debattartikel i Arbetet går nu en enig LO-styrelse ut med att man även fortsättningsvis ställer sig bakom lagförslaget.

En av de tidigare kritikerna, Pappers ordförande Matts Jutterström, tyckte till exempel att förslaget borde köras i papperstuggen.

Han är fortsatt kritisk, men står bakom LO-styrelsens beslut om fortsatt stöd.

– Det jag är kritisk emot är att man börjar pilla i regler som gäller konflikträtten. Sedan att det här kanske gynnar oss som organisation, att inte någon annan ska kunna komma och ta avtalet ifrån oss, det är väl bra, men helst skulle man inte röra det här alls, säger han nu till Arbetet.

Striden om strejkrätten

”LO står fortfarande bakom lagförslag om strejkrätten”

Debatt

Han köper ändå argumentet som förs fram i debattartikeln att det skulle kunna bli ännu värre om lagförslaget dras tillbaka.

– Nu har vi bundit Svenskt Näringsliv fast i det här. De är ju alldeles galna på konfliktreglerna och vill rensa upp i dem och förbjuda sympatiåtgärder och så. Och det skulle komma som ett brev på posten om vi skulle kliva av nu.

Vad fick dig att ändra dig? Du sa ju att förslaget borde köras i papperstuggen.
– Ja, hade den möjligheten funnits hade det väl varit det bästa. Men nu har vi fått redogjort att den möjligheten inte finns. För då skulle med största sannolikhet Svenskt Näringsliv kliva av alla överenskommelser vi har kring konflikträtten.

Så då är det värt att man pillar lite?
– Ja, sett ur det perspektivet tycker jag det. Men det är ju så att allting här i livet är en kompromiss, så är det.

Även Byggnads ordförande, Johan Lindholm, har gått ut med att lagförslaget inte längre behövs efter att hamnkonflikten löst sig. Men han står nu med bland undertecknarna av debattartikeln.

Vad fick dig att ändra dig?
– Jag har sagt från början att jag behövde få tillfälle att prata, både i LO-styrelsen och i min egen förbundsstyrelse, och det har jag gjort nu. Efter att ha lyssnat till argumenten har vi kommit fram till att vi står bakom det här.

Vilket är det viktigaste argumentet till det?
– Framför allt, om vi kan förhindra avtalsshopping så räcker väl det.

Lagförslagets kritiker hävdar i stället att det öppnar för avtalsshopping, då det ska vara olagligt att strejka för kollektivavtal om det redan finns ett på arbetsplatsen.

LO-styrelsen anser i stället tvärtom: ”Om flera [fackförbund] säljer samma handelsvara, fredsplikten, ges arbetsgivarna utrymme att välja andra avtal. Det ska därför vara tydliga regler mellan fack om vem som har organisations- och avtalsrätten.”

Johan Lindholm köper även argumentet att alternativet skulle kunna vara värre, med än större inskränkningar i konflikträtten.

– Att vi har en borgerlig majoritet i riksdagen råder det ju ingen tvekan om. Och vad de skulle kunna göra med den svenska modellen, det vet inte jag. Men de har tydligt flaggat upp för att de har betydligt värre saker för sig och skulle vilja se ännu mer långtgående förändringar.

LO:s avtalssekreterare, Torbjörn Johansson, försvarade strejkrättsförslaget efter hamnkonfliktens lösning. Han är nu nöjd med att nu ha fått med sig resten av LO-styrelsen.

– Vi pratade igenom för- och nackdelar och sedan var vi överens, sammanfattar han diskussionen.

Hur gick diskussionen? Det har ju funnits förbund som tyckt att förslaget ska skrotas.
– Det är glädjande att vi är överens. Sedan vem som sa vad, det tänker jag inte kommentera.