LEDARSIDAN SVARAR. Naturligtvis har Laura Hartman helt rätt i att mycket kan göras för att minska minutstyrningen vare sig den skattefinansierade vården drivs av landsting och kommuner eller privata välfärdsföretag.

Det är dock uppenbart att privat drift i sig är en kraftigt hämmande faktor för bra arbetsvillkor.

Ett privat vinstsyftande bolags uppgift är att maximera sin vinst. Att minska minutstyrningen minskar företagets vinst.

Inom skattefinansierad men privat driven vård och omsorg finns det alltså en inbygd konflikt mellan bra arbetsmiljö och hög vinst. Kortsiktigt högre vinst skapas med sämre arbetsmiljö.

Och de riskkapitalbolag och investeringsbolag som i dag köpt upp stora delar av svensk omsorg har sällan långsiktiga intresse. De vill ha snabb, hög avkastning

Tillitsdelegationen har kommit en bit på vägen mot tillit och bra styrning utifrån de förutsättningar de haft.

Men det är olyckligt att Tillitsdelegationen inte djupare studerat minutstyrningens kärna: privatiseringen av skattefinansierad svensk sjukvård.