Så sent som förra måndagen fick de journalister som jobbar på Lärarförbundets medlemstidningar definitivt besked: Tidningarna läggs ut på entreprenad. Anledningen är att facket vill minska kostnaderna för tidningarna och att öka tempot i den digitala utvecklingen, har förbundet uppgett.

Den 1 april tar Make Your Mark, en så kallad contentbyrå, över produktionen av tidningarna.

Contentbyråer producerar exempelvis tidningar, filmer och magasin och har ofta uppdraget att ge en positiv bild av avsändaren.

De anställda vid Lärarförbundets tidningar har erbjudits att följa med över till Make Your Mark.

Enligt Lärarförbundet ska det ske enligt lagen om anställningsskydd, som innehåller regler till skydd för de anställda när verksamhet överlåts till en ny arbetsgivare.

Men nu står det klart att bara två av 28 fast anställda journalister följer med till Make Your Mark.

Niklas Arevik, klubbordförande för journalisterna vid Lärarförbundets tidningar, ser två skäl till det.

– Det första är osäkerheten kring våra anställningar. I diskussioner med bolaget har de inte garanterat oss fortsatt jobb över huvud taget. De har inte velat precisera hur stor bemanning de vill ha, eller vem som ska bli chefredaktör, säger Niklas Arevik.

Lärartidningar förs över till kundtidnings­byrå: ”Hemskt”

Nyheter

Det andra skälet är tvivel på att journalisterna kommer att få arbeta självständigt i förhållande till Lärarförbundet.

– Make Your Mark har lyft fram att det är ”content” vi ska göra; att vi ska ha tät kommunikation med Lärarförbundets kommunikationsavdelning. Det går emot vad förbundet har sagt om att det fortfarande ska vara möjligt att granska förbundet, säger Niklas Arevik.

Som fackförbund borde Lärarförbundet vara en förebild i frågor som gäller de egna anställdas trygghet, anser Niklas Arevik.

I stället har förbundet hanterat outsourcingen av sina tidningar uselt, enligt klubbordföranden.

– De hade kunnat ställa krav på entreprenören. Vi hade till exempel kunnat få besked om att alla garanteras anställning ett år. Men vi har inte vetat någonting. Hälften eller två tredjedelar av oss skulle kunna bli uppsagda dag ett, säger Niklas Arevik, som själv ska börja söka jobb den 1 april.

När journalisterna från Lärarförbundets tidningar sägs upp skingras den kompetens som funnits samlad vid redaktionerna.

Lärarförbundets tidningar är i år nominerade till fackförbundspressens journalistpris, i fem kategorier.

Men det är osäkert om de nominerade kommer att närvara när priserna delas ut den 11 april.

– Lärarförbundet vill inte betala för att låta oss vara med vid prisutdelningen, säger Niklas Arevik.

Lärarförbundets kommunikationschef Ida Strutt svara i ett mejl torsdag den 21 mars på frågan vad hon tror ligger bakom att 26 av 28 journalister inte följer med till Make Your Mark:

”Det är tråkigt att inte fler väljer att ta chansen och utveckla tidningarna tillsammans med den nya producenten, MYM. Jag är övertygad om att de tillsammans med MYM:s erfarna tidningsmakare samt digitala experter skulle fått möjlighet att göra riktig bra journalistik. Vi som arbetsgivare har dock varit väldigt noga med att ta vårt ansvar genom att erbjuda alla journalister att följa med över till den nya leverantören men också genom att ta ansvar för dem som av olika anledningar inte vill följa med till MYM.”

Att Lärarförbundet tagit ansvar visar sig i att förändringen sker i form av en verksamhetsövergång där alla erbjuds att följa med till den nya arbetsgivaren, skriver Ida Strutt. ”Vi kunde ha valt en annan väg, som andra organisationer har gjort vid liknande situationer, där det skulle ha uppstått arbetsbrist med uppsägningar som följd. För oss var det dock aldrig ett alternativ utan vi tar ansvar för personalen. Hur Make Your Mark väljer att organisera redaktionen efter övergången måste vara deras beslut.”

Sju tidningar

• Lärarförbundet ger ut sju tidningar: Lärarnas tidning, Förskolan, Gymnasiet, Chef och Ledarskap, Specialpedagogik, Pedagogiska Magasinet och Tidningen Grundskolan.

• Våren 2017 beslutade förbundets styrelse om ett sparpaket som bland annat innebar att personalstyrkan vid tidningsavdelningen skulle minska med nio personer.

• Det beslutet har följts av en infekterad diskussion om tidningarnas uppdrag: Ska de samordnas med förbundets övriga kommunikation, eller vara oberoende i förhållande till Lärarförbundet?