Nyligen publicerade Trygghetsrådet, TRR, en rapport om framtidens arbetsliv.

Tillsammans med pr-byråerna Prime och United Minds (som båda ägs av Weber Shandwick) har TRR analyserat trender i samhället och beskrivit vad som kan bli morgondagens jobb: klimatrevisor, etikutvecklare och andra helt nya yrkesbenämningar.

Samma byråer hjälper till med en reklamkampanj kring rapporten. Ingen av dem har kollektivavtal för sina anställda.

– I absolut möjligaste mån använder vi oss av aktörer som har kollektivavtal. Det är givet med tanke på det uppdrag vi har, säger TRR:s vd Lennart Hedström.

– Vad gäller Prime och United Minds finns en historik på TRR sedan säkert 20 år tillbaka att använda dem. Vi är fullt medvetna om att de inte har kollektivavtal. Men ibland måste man anlita de aktörer man tror är rätt. De här byråerna har bred kompetens och känner oss väl.

Statligt företag saknar kollektivavtal

Löner & Avtal

Lennart Hedström fortsätter:

– Om vi skulle behöva någon teknisk förändring och ett pop-up-bolag ligger otroligt långt framme i teknikutvecklingen – ska vi säga nej till dem och välja en leverantör som saknar den kompetensen men har kollektivavtal?

Peter Jeppsson, vice vd i svenskt Näringsliv, är styrelseordförande i TRR.

– Vi köper i första hand tjänster av företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv och våra förbund, säger Peter Jeppsson. Det betyder normalt att det är företag med kollektivavtal. Sedan förekommer det att det inte finns medlemmar som kan leverera.

– Det är en naturlig utgångspunkt för oss, vi är i kollektivavtalsbranschen. Vi är den svenska modellens väktare. Sedan tycker jag inte att man per automatik måste vara gangster för att man inte har kollektivavtal.

Bara tolv pr-byråer i Sverige har kollektivavtal, enligt en granskning som pr-byrån Westander har gjort.

Det betyder att de allra flesta saknar avtal.

För Seko:s ordförande Valle Karlsson, styrelseledamot i TRR, är det ingen ursäkt för att anlita byråer utan avtal.

– Tvärtom, då är det desto viktigare att välja leverantörer med kollektivavtal för att styra utvecklingen åt det hållet.