Precis som andra europeiska länder marknadsför sig Sverige som turistland.

Den uppgiften sköts av Visit Sweden, ett företag med 75 anställda som ägs till hälften av svenska staten, till hälften av besöksnäringen.

Visit Sweden ansvarar också ”för varumärket Sverige och Sverigebilden”, enligt regeringens hemsida.

I bilden av Sverige, som den tonar fram i Visit Swedens material, är vacker natur och kultur framträdande.

Däremot är Visit Sweden ingen företrädare för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Företaget har inte tecknat kollektivavtal för sina anställda.

I styrelsen för Visit Sweden sitter ändå några av kollektivavtalsmodellens främsta företrädare.

Ordförande är Karin Johansson, vd för Svensk Handel. Hon väljer att inte svara på Arbetets frågor om varför Visit Sweden saknar kollektivavtal, utan hänvisar till företagets vd.

Det gör också styrelseledamoten Jonas Siljhammar, vd för Visita, som tecknar kollektivavtal för de anställda inom besöksnäringen.

Kristina Ekengren, kansliråd vid näringsdepartementet som företräder staten i Visit Swedens styrelse, vill inte kommentera. Hon hänvisar till styrelsens ordförande – som alltså hänvisar till vd.

Arbetet har förgäves bett att få intervjua Visit Swedens vd Ewa Lagerqvist.

I ett mejl som förmedlas av företagets presstjänst skriver Ewa Lagerqvist att ”diskussion har förts i styrelsen och det pågår just nu ett aktivt arbete för att förbereda ett erbjudande om kollektivavtal för medarbetarna. Vi hoppas kunna presentera ett konkret förslag till kollektivavtal inom en snar framtid.”

Ewa Lagerqvist skriver också att de anställdas villkor redan motsvarar kollektivavtalens, ”eller i några fall är mer generösa”. Arbetet har frågat om det betyder att de anställda har olika förmåner som följer med kollektivavtal, exempelvis kompletterande ersättning vid sjukdom och föräldraledighet, men inte fått svar.

Arbetet frågade redan 2016 varför Visit Sweden saknade kollektivavtal.

Dåvarande vd:n Thomas Brühl svarade i ett mejl att ”vi är öppna för att teckna avtal om medarbetarna vill det”.

Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande säger att staten som ägare ”ska arbeta för goda och anständiga arbetsvillkor”.

Bolagen ”ska agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sätt så att de åtnjuter offentligt förtroende”.

Däremot ställs inget krav på att företagen ska ha kollektivavtal för sina anställda.

– Det är olyckligt. Kollektivavtal borde vara självklart i statligt ägda företag, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef vid fackförbundet ST.

– Vi har inte drivit kravet att företag där staten är ägare ska ha kollektivavtal, eftersom avtal redan finns i de företag där Seko har medlemmar, säger Sekos ordförande Valle Karlsson. Att Visit Sweden inte har avtal var en nyhet för mig.

I juni 2018 gav regeringen Rikard Jermsten, generaldirektör på Konkurrensverket, i uppdrag att undersöka om statligt ägda företag kan kräva kollektivavtalsliknande villkor när de upphandlar varor och tjänster.

Utredningen, som ska bli klar i juni, handlar däremot inte om de statligt ägda företagen själva ska ha kollektivavtal.