25 000 anställda inom mexikanska gränsstaden Matamoros tillverkningsindustri vann löneökningar på 20 procent efter att en månadslång strejk tvingat arbetsgivarna till förhandlingsbordet.

I kölvattnet av framgången spred sig strejkerna till fler fabriker och andra sektorer.

”Ledarna för Matamoros fackföreningar, som historiskt har stått nära arbetsgivarna, tvingades ställa sig bakom arbetarnas krav”, skriver AFL-CIO, amerikanska LO, i en bloggpost.

Men arbetaroffensiven har mött motstånd. I mitten av februari uppskattade AFL-CIO att upp till 2 000 anställda sparkats och svartlistats efter deltagande i strejkerna.

Facklig vår huvudvärk för Obrador

Global

En månad senare hade detta antal fördubblats till 4 000.

Siffran bekräftas av den lokala arbetsgivarföreningar Coparmex Matamoros, som dock hävdar att det är produktionsbortfallet under strejken som nu tvingat företagen till nedskärningar.

– Det har skadat Matamoros ekonomi. Vi hade många olagliga strejker och till följd av det har nästan 4 000 jobb gått förlorade, säger ordföranden Juan Carlo Hernández till näringslivstidningen El Financiero.

Från fackliga källor och i Facebookgrupper för de strejkande flödar dock vittnesmål om att uppsägningarna varit riktade.

Till den amerikanska tidskriften Nacla Report säger Ben Davis, internationell sekreterare på stålfacket USW, att avskedandena är en del av en pågående maktkamp.

– Det företagen egentligen säger är: ”Vi kommer att gå med på löneökningarna, men vi tänker hugga huvudet av den fackliga rörelsen.” Det här är inte över. Det är inte över i fabrikerna som har tecknat avtal och det är inte över för gruppen som fortfarande strejkar.

Fakta: Matamoros

Matamoros är en industristad med knappt 500 000 invånare, belägen i nordöstra Mexiko mot gränsen till Texas.

Stadens många ”maquiladoras” – exportorienterade fabriker– producerar allt från bildelar till bildskärmar för den amerikanska marknaden. Många av fabrikerna har också amerikanska ägare.

Efter en månad av strejker tecknade 48 fabriker avtal om löneförhöjningar på 20 procent för 25 000 arbetare, men strejkerna fortsätter och har spridit sig till andra sektorer.