– Jag är väldigt glad att man har tecknat avtal. Det är fantastiskt att vi har arbetsfred i Sveriges hamnar, det är väldigt viktigt för industri och handel. Men jag ser inte att det påverkar processen med den nya lagstiftningen. Den behövs för att ge likvärdiga spelregler för de fackförbund som är med i en centralorganisation och de som inte är det, säger arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S) två dagar efter att hamnkonflikten slutat med ett avtal.

Den planerade lagstiftning hon syftar på gäller begränsningar i rätten för avtalslösa förbund att ta till stridsåtgärder mot företag som har avtal med andra fackförbund.

Förslaget är i grunden framtaget av arbetsmarknadens centrala parter, men har bitvis fått hård kritik från bland annat medlemmar i LO-förbund.

Att förslaget alls kom till beror på den tidigare situationen i framför allt Göteborgs hamn, där Hamnarbetarförbundet har varit i konflikt med arbetsgivare som har avtal med Transport.

I tisdags slutade hamnkonflikten med att Hamnarbetarförbundet och Sveriges hamnar skrev under ett andrahandsavtal, en typ av kollektivavtal.

Du har sagt tidigare att situationen i Göteborgs hamn har varit ett exempel på att den svenska modellen inte har fungerat som det är tänkt. Har det visat sig nu att den faktiskt fungerade?
– Jag är jätteglad att man har tecknat ett avtal. Men det lagförslag vi nu går fram med har parterna tagit fram. Inriktningen är att det ska bli likvärdiga spelregler för de som är med i en centralorganisation och de som inte är det. Det menar jag behövs. Det är spelregler som krävs för att man ska fortsätta ha en mycket stark konflikträtt, säger Ylva Johansson.

Striden om strejkrätten

Ylva Johansson: Vi ska inte ha avtalsshopping

Arbetsrätt

Så detta behövs för att laga något trasigt oberoende av hamnkonflikten?
– Ja, det behövs för att få likvärdiga spelregler.

Väntar du dig ett ökat tryck från folk som tycker att ni ska backa från lagstiftningen?
– Det kan jag inte bedöma. Jag tycker att det är väldigt lätt att argumentera för den nya lagstiftningen. Den innebär ju att man ska försöka förhandla innan man tar till konflikt och att man ska gå tillbaks till arbetet om man uppnår sina krav. Och man ska ta konflikt för kollektivavtal. Det är så det fungerar i dag på svensk arbetsmarknad i allt väsentligt.

Även LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson tycker att man ska gå vidare med lagen, läs mer här.