Sverige har starka individualistiska och frihetliga värderingar, kanske de starkaste i världen.

venskarna vill forma sitt liv efter eget huvud, oberoende av traditionella och religiösa föreställningar.

Ändå bestämmer kön i hög grad vad vi arbetar med.

I de tio mest mansdominerade yrkena, alla inom byggsektorn, utgör kvinnorna omkring en procent. Omvänt är bara några procent av sjuksköterskorna och förskollärarna män.

– Det är förstås helt ologiskt att vi väljer yrke efter gamla mönster när vi ser oss som så individualistiska och jämställda, säger Bi Puranen, docent vid Institutet för framtidsstudier som i många år har arbetat med studier av människors värderingar.

– En förklaring är att vi väljer väg i gymnasiet i så tidig ålder – en ålder då vi påverkas mycket av föräldrarna. Och de bär på en äldre generations värderingar och klassbakgrund.

De sociala normer som styr yrkesvalet är alltså seglivade.

Men en trend mot minskad könssegregering finns trots allt.

Det lite svårtolkade segregeringsindex som SCB och Medlingsinstitutet räknar fram pekar mot en sakta avtagande könsuppdelning av arbetsmarknaden sedan år 2000.

Man är i minoritet jämt. Det betyder att man får andra förväntningar på sig. Du måste visa att du duger

Lisa Ledin, betongarbetare

2009 arbetade 22 procent av kvinnorna i ett yrke som var starkt kvinnodominerat (med 90–100 procent kvinnor). 2016 arbetade bara 16,3 procent av kvinnorna i sådana yrken.

Bland män tycks förändringen gå trögare. 2009 arbetade 23 procent av männen i starkt mansdominerade yrken, 2016 gällde detta 22,5 procent.

Till de större yrken där könssegregeringen har minskat hör restaurang- och köksbiträden, där männens andel ökar. Liksom IT-tekniker och ingenjörer i byggbranschen, där andelen kvinnor stiger.

Könssegregerad arbetsmarknad

Kvinnlig rörmokare drömmer om jobb på Svalbard

Nyheter

Byggnads har ställt upp målet att fem procent av byggnadsarbetarna ska vara kvinnor år 2022.

Det ser ut att gå åt rätt håll: Kvinnornas andel av medlemskåren har ökat från 0,8 procent 2015 till 1,5 procent i februari 2019, och allt fler flickor väljer bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet.

Men målet kommer knappast att uppnås. Lisa Ledin, betongarbetare och aktiv i Byggnads nätverk för kvinnliga byggjobbare, konstaterar att mansdominansen ännu är tung:

– Kvinnorna är typ lika många, eller lika få, som när jag började. Under mina nio år har jag aldrig haft en kvinnlig kollega. Det är trist.

– Man är i minoritet jämt. Det betyder att man får andra förväntningar på sig. Du måste visa att du duger, säger Lisa Ledin.

Könssegregerad arbetsmarknad

Manliga barnmorskor – visst finns dom

Nyheter

Löneskillnaden mellan män och kvinnor i Sverige har minskat år för år under 2000-talet.

En viktig förklaring är att kvinnor allt oftare får jobb med hög lön. Kvinnornas andel bland chefer har stigit kraftigt (med 13,6 procentenheter under perioden 2000–2013 enligt Medlingsinstitutet).

Dessutom är en ökande andel av akademikerna kvinnor, ett resultat av att flickor lyckas bättre i skolan och utbildar sig mer på högskolenivå än män.

Könssegregeringen på arbetsmarknaden förklarar en stor del av den löneskillnad mellan män och kvinnor som kvarstår.

Men den gör också att människor avstår från yrken som de drömmer om och kunde ha trivts med.

– Min dröm var att bli lokförare, säger Bi Puranen. Jag läste tågtidtabeller och stod och tittade där tågen möttes. Jag blev vän med en lokförare för att få åka med i loket.

Men blivande lokförare måste praktisera på en rangerbangård, och på 1960-talet fick kvinnor inte vara där. Bi Puranen tvingades inse att hon var utestängd från sitt drömyrke. Under flera år kände hon sig vilsen.

– I dag har kvinnor frihet att välja utbildning som leder dit de vill, säger Bi Puranen. Inför 8 mars vill jag trycka på det: grip möjligheten.

Vanligaste yrken för kvinnor och män

• Scrolla till vänster om inte alla siffror syns.
• Sök efter ett yrke i sökrutan högst upp.
• Tabellen är sorterad efter minst andel kvinnor – för vända sorteringen, tryck på ”Procent Kvinnor” i det röda fältet.
Källa: SCB:s yrkesregister 2016