Det var redan i december som Arbetsförmedlingen ansökte om att få en utökning av den så kallade anslagskrediten, vilket Arbetet berättat om.

Och i dag har regeringen gett klartecken till en höjning från tre till fem procent, vilket innebär en ökning med 152 miljoner kronor.

Att anslagskrediten höjs betyder att myndigheten får låna pengar från sin egen budget för 2020. Syftet är att dämpa effekten av de kraftiga besparingarna som kom i och med statsbudget från Moderaterna och Kristdemokraterna som riksdagen antog i höstas.

Det som berörs kallas för förvaltningsanslaget. Det är den del av Arbetsförmedlingens budget som bland annat ska täcka kostnader för personal och lokaler.

Men den höjda anslagskrediten förändrar inte varslet av 4 500 tjänster.

– Som det ser ut nu har vi inga möjligheter att lindra storleken på varslet. Vi har inte tillräckligt med medel till det, säger Patrik Svensson, presschef på Arbetsförmedlingen.

Han säger att det finns en osäkerhet om hur stora utgifter det kommer att bli i samband med den stora omställningen som myndigheten står inför. Det är där den ökade anslagskrediten kommer in i bilden.

– Det kan till exempel handla om kostnader för hyresavtal som vi måste dra oss ur i förtid.

Det var i slutet av januari som Arbetsförmedlingen varslade om uppsägning av 4 500 tjänster.

Det var en följd dels av de stora nedskärningarna i M/KD-budgeten och dels av januariavtalets förändring av myndighetens uppdrag.

I dag har Arbetsförmedlingen omkring 13 500 anställda på 242 kontor. Den kraftiga minskningen av personal leder också till att 130 lokalkontor kommer att stängas.