Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Branden bröt ut i ett fyravåningshus i Dhakas äldre delar på onsdagskvällen. I huset fanns även ett kemiskt lager.

– Än så länge har vi hittat 70 döda. Det antalet kan öka ytterligare eftersom vi forsätter att leta, säger Julfikar Rahman från brandkåren.

Man tror att branden kan ha startat i en gasbehållare och sedan spridit sig i väldig fart genom byggnaden där brandfarliga ämnen förvarades. Den fortsatte sedan vidare till omgivande hus, som också delvis användes som lager för brandfarliga ämnen.

Enligt brandkåren bröt branden ut i ett område av staden med väldigt trånga gator som blockerades så att människor inte kunde fly lågorna.

I en liknande brand i Dhaka 2010 omkom 120 personer. Efter den branden tog myndigheterna i Dhaka krafttag mot kemiska lager inne i tätt befolkade delar av staden, men den insatsen har under senare år avbrutits.

Onsdagens brand kommer sannolikt att väcka debatten om slapp hantering av byggsäkerhetsbestämmelser i Bangladesh, där olyckor dödar hundratals varje år.

Olyckan sker dessutom samtidigt som miljontals textilarbetare i landet ser ut att snart få farligare arbetsplatser.

Detta sedan Bangladeshs regering vägrat gå med på ett övertagande av det avtal – Ackordet – som uppkom efter Rana Plaza-tragedin då en textilfabrik rasade med 1 134 dödsoffer som följd.

Ackordet, Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, omfattar översyn av arbetsmiljön på knappt 1 700 textilfabriker i landet.

Hittills har omkring 200 modeföretag, de globala facken UNI och Industriall samt lokala fackföreningar tagit gemensamt ansvar för avtalet som Bangladesh nu ser ut att skrota.