Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

I november 2018 beslutade Bangladesh att kasta ut det så kallade Ackordet, Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, som omfattar översyn av arbetsmiljön på knappt 1 700 textilfabriker i landet.

Därefter har en appellationsdomstol beviljat ett antal tidsfrister för att parterna ska kunna nå en överenskommelse om hur Ackordets innehåll och översyn ska överlämnas till berörda myndigheter.

Men regeringen har vägrat att gå med på några villkor och nu tickar klockan.

Globala industrifacket Industriall skriver i ett pressmeddelande att det är ”extraordinärt att regeringen är beredd att kasta bort detta och återigen sätta miljoner textilarbetare i fara.”

Den 24 april 2013 kollapsade textilfabriken Rana Plaza, strax utanför huvudstaden Dhaka, med 1 134 dödsoffer som följd.

Olyckan blev en världsnyhet och en het debatt om vem som bar ansvaret inleddes. Några veckor efter olyckan trädde Ackordet kraft i vilket omkring 200 modeföretag, de globala facken UNI och Industriall samt lokala fackföreningar tar gemensamt ansvar för säkerhet och arbetsmiljö.

Avtalet skrevs ursprungligen på fem år. Under våren 2018 förlängdes det med ytterligare fem år, samtidigt som det kompletterades med en formulering om att lokala myndigheter så småningom skulle ta över tillsynsfunktionen.

Men inga framsteg har gjorts i diskussionerna med Bangladesh regering om övertagandet. Både ILO och Europeiska kommissionen har vid upprepade tillfällen konstaterat att Bangladesh är långt ifrån redo att ta över arbetsuppgifterna inom Ackordet.

18 februari möts parterna på nytt i en domstolsförhandling där de ska presentera resultatet av sina förhandlingar som alltså har varit strandade under lång tid.

Ackordet

Ackordet – eller Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh – trädde i kraft 2013, kort efter att 1 134 textilarbetare mist sina liv när fabriken Rana Plaza kollapsade.

Det är ett juridiskt bindande avtal mellan omkring 200 modeföretag, de globala facken UNI och Industriall samt lokala fackföreningar. Ett antal ideella organisationer som Clean Clothes Campaign har observatörsstatus.

Styrelsen består till hälften av företagsrepresentanter, till hälften av fackrepresentanter, och leds av en opartisk ordförande från FN-organet ILO.

Ackordet har i huvudsak undertecknats av europeiska modeföretag, däribland svenska H&M, KappAhl och Gina Tricot. Många nordamerikanska modeföretag lockades i stället till det konkurrerande arbetsmiljöinitiativet Alliance for Bangladesh Worker Safety som bygger på frivilliga åtaganden.