Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

”Med 17 miljoner européer som bor eller jobbar i andra EU-länder är det hög tid för Europeiska arbetsbyrån att stödja våra rörliga medborgare, underlätta medlemsstaternas arbete och garantera rättvisa och förtroende för vår inre marknad”, säger arbetsmarknadskommissionär Marianne Thyssen sedan EU-parlamentet och EU-länderna enats om villkoren för den nya myndigheten.

Tanken är att Ela ska ägna sig åt att informera om rättigheter och skyldigheter och även underlätta samarbetet mellan medlemsländerna i frågor om utstationering och sociala villkor vid arbete i andra länder.

Ela beräknas få en årlig budget på runt 50 miljoner euro. Var den ska vara placerad är ännu inte klart.