Att prata skattereform ligger i tiden. Krav på nytänk i frågan har kommit från flera håll de senaste veckorna.

Allt i från den nystartade S-föreningen Reformisterna till den tidigare finansministern Erik Åsbrink och Högersmedjan Timbro lyfter behovet av en skattereform. Alla på DN Debatt.

Timbros förslag skiljer sig dock från de övrigas, även om de säger sig stå på löntagarens sida.

Högertankesmedjan skriver att de vill ta bort inkomstskatten för arbetsintäkter under 10 000 kronor i månaden.

Och detta låter ju välment och solidariskt För visst ska väl hårt slitande, lågt betalda arbetare få behålla mer i plånboken?

Men att låtsas bry sig om låginkomsttagare blir bara pinsamt när man som Timbro finansieras av Svenskt Näringsliv med en illa dold arbetarfientlig linje i bakfickan.

De gör det snyggt, dessa anti-skattkrigare. För de förslag de synbart verkar driva  är sådana där det i sak är svårt att argumentera emot. Det är bara när man läser aningen längre ner i texten som det blir tydligt vad deras egentliga avsikter är.

För vad vill de egentligen med sitt förslag till skattereform?

Det räcker med att läsa några rader på högersmedjans hemsida för att förstå avsikten med skatteförslaget.

Att underlätta livet för låginkomsttagare finns inte på agendan.

Deras argumentet att människor med låga löner betalar för mycket i skatt håller inte. Detta är så uppenbart inte Timbros egentliga huvudbry.

Det är ingen hemlighet att Timbro vill öka inkomstspridningen i landet.

Detta betyder med mindre akademiska ord att de vill öka ojämlikheten, att rika ska kunna bli rikare. Och de vill att fler ska arbeta till lägre inkomster.

De vill öka antalet låglönejobb i Sverige.

Och med skattefri personal går det ju lättare att hålla nere lönerna för arbetsgivarna.

För de Timbro egentligen bryr sig om är arbetsgivarna.

Gränsen för inkomstskatt går i dag vid 19 000 kronor om året. Med Timbros förslag skulle gränsen tiodubblas.

Rent krasst skulle det innebära en omfördelning där intäkten som i dagsläget går till staten i stället skulle gå till företaget.

Timbros förslag är listigt eftersom låginkomsttagarna med högersmedjans retorik kan uppleva sig som vinnare. Men den enda vinnaren är arbetsgivaren. Både arbetstagare och staten förlorar.

Om Timbro får bestämma ska alltså den svenska staten subventionera låglönejobb.

Och detta är helt absurt, något vi aldrig kan gå med på.

Visst bör vi se över det svenska skattesystemet. Men det måste vara för att nå ökad jämlikhet. Inte för att rasera den svenska modellen.