Samma dag som jättevarslet på Arbetsförmedlingen presenterades, där myndigheten ska krympa med 4 500 tjänster, lägger Arbetsmarknadsutredningen fram sitt slutbetänkande.

Slutsatserna i utredningen går på tvärs med skrivningarna i regeringsöverenskommelsen där S, MP, C och L är överens om att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden och att stöd till och matchning till de arbetssökande uteslutande ska utföras av externa aktörer.

Nu slår alltså utredaren, Cecilia Fahlberg, fast att det inte finns något som talar för att privat jobbförmedling är bättre än offentlig, vare sig i svensk eller internationell forskning.

– Jag tycker att Arbetsförmedlingen behöver omfattande reformer och vi lägger förslag om det. Men man kan inte bara låta pendeln svänga mellan mer eller mindre privat eller offentligt utförande utan det är otroligt viktigt att titta på hela kedjan, från regerings styrning till själva mötet med individen, säger Cecilia Fahlberg.

Hennes förslag är i stället att Arbetsförmedlingen delas upp i två delar. En för myndighetsutövningen, med uppgift bland annat att bedöma de arbetslösa och anvisa olika åtgärder, samt att hålla koll på de externa aktörerna.

Den andra delen ska fortsatt ägna sig åt stöd och matchning för arbetssökande, men i neutral konkurrens med andra aktörer.

– Vår slutsats är att både privat och offentlig regi ska kunna användas och att man ska göra samhällsekonomiska analyserna och följa upp för att se vad som fungerar eller inte fungerar. De som inte fungerar bra ska fasas ut, säger Cecilia Fahlberg till Arbetet.

Vidare föreslår utredningen en ny myndighet med ansvar för kompetensförsörjningspolitiken. Myndigheten ska samordna och ge råd till regeringen och andra relevanta myndigheter.

– Det är värt att diskutera, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson till TT.

Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl är mer ljummen till just det förslaget.

Både han och Johansson konstaterar att mycket av utredningens slutsatser och analys har blivit inaktuell i och med den politiskt nya inriktningen.

Men Cecilia Fahlberg låter sig inte nedslås av detta.

– Jag har gjort en gedigen analys under två års tid och tagit fram förslag som jag tycker är bra och som jag i dag lämnat över. Nu finns ett gediget underlag för det fortsatta arbetet. Jag har därmed fullgjort mitt uppdrag och sedan är det andra som får ta över, säger hon.

Både S och C anser dock att det finns delar som är intressanta även om Johansson och Ådahl pekar på olika saker.

Ådahl hade gärna velat se att utredningen hade borrat mer i hur systemen där privata aktörer tar över matchningen från Arbetsförmedlingen skulle kunna se ut.

– Det hade man kunnat utreda mer, säger han till TT.

Utredningen föreslår även att Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag minskar kontinuerligt från och med 2020 och att 1,5 miljard per år skulle kunna sparas på sikt, bland annat genom fler digitala tjänster.

Utredningen tillsattes under förra mandatperioden av S/MP-regeringen. Sedan röstade riksdagen, mot regeringens vilja, igenom ett tilläggsdirektiv.

Där fastslogs att utredningen skulle ta fram förslag om hur de delar av Arbetsförmedlingens uppdrag som inte innebär myndighetsutövning kan läggas ut på externa aktörer.

Innan utredningen var klar presenterades så regeringsöverenskommelsen mellan S. MP, C och L där man konstaterade att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden.

Innehållet är detsamma som i tilläggsdirektivet.

Allt som inte är myndighetsutövning ska utföras av externa aktörer.

– Jag tycker att Arbetsförmedlingen behöver omfattande reformer och vi lägger förslag. Men det som är viktigt är att se att man behöver titta på hela kedjan från regeringens styrning ned till mötet med den arbetssökande, här krävs omfattande förändringar i hela kedjan. Det går inte bara att lösa de problem som man tycker sig se genom att välja mellan privat eller offentligt utförande, säger Cecilia Fahlberg till Sveriges radio.

På DN debatt konstaterar hon lite syrligt att: ”regeringens styrning av Arbetsförmedlingen – oavsett politisk färg – har genom åren karakteriserats av hög detaljeringsnivå, kortsiktighet och ryckighet. Arbetsmarknads­politiken framstår som alla regeringars favoritområde, vilket har resulterat i ett illa hopsytt lapptäcke av uppdrag för Arbetsförmedlingen.”

Arbetet har sökt Ylva Johansson och representanter för Centerpartiet för kommentar om utredningens resultat.