En enhällig styrelse från Svenska Hamnarbetarförbundet bestämde sig i dag, tisdag, för att avvisa ett bud om kollektivavtal med Sveriges Hamnar. Budet lämnades av medlare från Medlingsinstitutet på morgonen.

Argumentationen är i grunden densamma som när Hamnarbetarförbundet tidigare har sagt nej till bud från arbetsgivarsidan; de tycker inte att de får det inflytande som bör följa med ett kollektivavtal.

Det de erbjöds är en kopia på det avtal som redan gäller mellan Transport och Sveriges hamnar.

Det skulle ge Hamnarbetarförbundet större fackligt mandat än i nuläget. Men i medlarbudet poängteras också att endast Transport kommer ha rätt att teckna lokala avtal om till exempel arbetstider, samt att endast Transport får rätt att driva tvister om hur avtalet ska tolkas.

– Budet innebär inskränkningar av våra fackliga rättigheter som sträcker sig utanför gällande rättspraxis, uppger Hamnarbetarförbundets styrelseledamot Erik Helgeson i en kommentar.

Mattias Dahl, vd på Transportföretagen, upprepar å sin sida arbetsgivarsidans återkommande argumentation om att man inte kan riskera olika villkor inom samma hamnar.

– Vi accepterar inte försök att köra sönder den svenska modellen. Vi kan inte acceptera att olika villkor kan komma att gälla i hamnarna för olika medarbetare allt beroende på vilket fack medarbetarna är medlemmar i, säger han.

Båda sidor gör gällande att den andra sidan inte velat medverka till verkliga lösningar.

– Deras kravlista tydliggör ju även för vanligt folk att de inte vill ha oss som motpart vid förhandlingsbordet ute i hamnarna, trots att vi erbjuder fredsplikt, säger Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér om arbetsgivarna.

– Det är svårt att förstå varför Hamnarbetarförbundet tackat nej. Medlarnas lösning innebär att Hamnarbetarförbundet får allt som de sagt sig strida för och vilja ha. Hamnarbetarförbundet har en tung och svår förklaringsbörda för sitt agerande, säger Joakim Ärlund, förhandlingschef på Sveriges Hamnar.

Den strandade medlingen innebär att konfliktåtgärder från båda parter väntas bryta ut i morgon, onsdag.

Mattias Dahl på Transportföretagen uppmanar regeringen att påskynda den lagstiftningsprocess som tillkommit apropå hamnkonflikten och som kan komma att begränsa konflikträtten mot avtalsbundna företag. Remisstiden för förslaget går ut sista januari.