Svenska folkets attityder till det skattefinansierade biståndet har mätts sedan 1974.

Den så kallade biståndsviljan är stabil över tid, och i 2018 års undersökning svarar 65 procent att dagens biståndsnivå är lagom eller bör öka. 27 procent menar att den bör sänkas eller slopas helt, medan 8 procent svarar att de inte vet.

– Svaren i undersökningen visar att svenskarnas vilja att ge bistånd grundar sig i en känsla av solidaritet och medmänsklighet, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin i ett pressmeddelande.

EU satsar miljarder på fler jobb i Afrika

Global

– Nio av tio instämmer i att man bör stödja människor som lever under omänskliga förhållanden därför att alla människor har lika värde, och fyra av fem svarar också att man själv gjort något för att minska fattigdomen i världen.

Kvinnor är mer positivt inställda till bistånd än män. Högutbildade med goda inkomster är också mer positivt inställda till biståndets storlek än andra grupper, enligt myndigheten.

Undersökningen visar också att svenskarnas världsbild har blivit mer realistisk och mer optimistisk, även om de flesta har en överdrivet negativ bild av utvecklingen i världen.

Exempelvis visste sex av tio att barnadödligheten i fattiga länder minskat kraftigt det senaste året.

– Detta, tillsammans med signalerna att svenskarna litar på att svenskt bistånd bidrar till en bättre värld, stärker vårt mandat att fortsätta arbeta och berätta om världen och biståndet, säger Carin Jämtin.

Företagen har gräddfil till Sida – facken hålls utanför

Global

Det finns dock områden där omvärldskunskapen släpar efter. Bara en av tio visste att kvinnor i Bangladesh i genomsnitt föder två barn. Det är en siffra som sjunkit kraftigt sedan toppnoteringen på nästan sju barnafödslar per kvinna 1970.

Liksom tidigare år menar svenskarna – 29 procent angav detta svarsalternativ –att utbildning är den viktigaste faktorn för att minska fattigdomen i världen.

Samtidigt ökade andelen som anser att arbete är viktigast något, från 8 procent 2017 till 11 procent i fjol.

Svenskarna: Så ska fattigdomen minskas

De viktigaste faktorerna för att minska fattigdomen i världen, enligt respondenterna i Sidas årliga Sifoundersökning:

1. Utbildning, kunskap och information
2. Hjälp till självhjälp, bistånd och hjälp på plats
3. Politiska förändringar i landet (fred, jämställdhet, demokrati och bekämpning av korruption)
4. Att dela med sig, delat ansvar, samarbete
5. Vatten, mat, kläder, sjukvård, jordbruk
6. Arbete och ekonomi
7. De fattiga bör ändra sitt beteende
8. Strukturella globala förändringar (tullar, företagsreglering med mera)
9. Övrigt

Sveriges totala bistånd för 2019 uppgår till 51 miljarder kronor.

Av detta utgörs 44,9 miljarder kronor av internationellt bistånd, varav Sida hanterar 42,2 miljarder kronor.

Ytterligare 6 miljarder kronor går till kostnader för mottagande av asylsökande i Sverige och bidrag till EU:s gemensamma bistånd.

Källa: Sida