I dag, måndag den 14 januari, varslar Hamnarbetarförbundet om nya stridsåtgärder.

Syftet är att få ett rikstäckande kollektivavtal, meddelar förbundet i ett pressmeddelande. Vad varslet innebär presenteras dock först i eftermiddag.

Bakgrunden till varslet är att förhandlingarna som pågått under hösten med Sveriges Hamnar om att teckna kollektivavtal strandade den 19 december.

Facket har velat teckna ett eget avtal med Sveriges hamnar med samma innehåll som det arbetsgivaren redan har med Transport, men inte fått gehör för sitt krav.

Sveriges hamnar har i stället föreslagit att Hamnarbetarförbundet ska teckna hängavtal på Transports avtal, vilket facket inte gått med på.

En sådan konstruktion anser Hamnarbetarförbundet inte är bra nog eftersom den inte ger inflytande över avtalets innehåll.

Tidigare i höstas genomförde Hamnarbetarförbundet en medlemsomröstning där 84 procent av medlemmarna röstade för att förbundsstyrelsen skulle få mandat att varsla om en nationell konflikt för att få ett kollektivavtal.

Det är detta varsel som nu kommer att läggas i eftermiddag.

Arbetet återkommer med mer information när varslet presenterats.