UPPDATERING: Ingen överenskommelse har ingåtts mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar. Arbetsgivarna skriver i på sin sajt att de står till förfogande för fortsatta förhandlingar, men att Hamnarbetarförbundet har avvisat deras bud om hängavtal på Transports avtal.

Konflikten i Göteborgs hamn har stått i centrum för den debatt som lett fram till att strejkrätten kan komma att ändras i lag.

Samtidigt som lagstiftningsprocessen dragit igång har Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet under hösten på nytt förhandlat om kollektivavtal. De har uppgett att ett besked om resultatet ska komma i dag, torsdag.

Det som talar för att parterna skulle kunna närma sig en överenskommelse är den press som båda nu är utsatta för.

Hamnarbetarförbundet har fått sitt fackliga handlingsutrymme i hamnarna kraftigt begränsat. Detta sedan Sveriges Hamnar i våras införde en policy som innebär att förbundet inte ska ges sådant inflytande som arbetsgivare endast är skyldiga att ge till fack med kollektivavtal. Det har fått konsekvenser bland annat för Hamnarbetarförbundets medverkan i skyddsarbete.

Arbetsgivarna vill ha den arbetsfred som följer med kollektivavtal. Hamnen i Göteborg är viktig för industrin och stark kritik har riktats mot osäkerhet som tidigare följt av strejk och lockout där.

Om man inte kommer överens finns en risk att detta upprepar sig. Under hösten har Hamnarbetarbundet haft en medlemsomröstning som gett ledningen mandat att varsla om riksomfattande konfliktåtgärder i syfte att få kollektivavtal.

Samtidigt tyder uttalanden från parterna på att positionerna i grunden ännu är låsta runt den knäckfråga som funnits med hela vägen.

Hamnarbetarförbundet vill inte skriva på ett avtal som Transport helt styr över, de vill bli en jämbördig facklig part.

– Allting är löst utom själva kärnfrågan, sa Hamnarbetarförbundets styrelseledamot Erik Helgeson efter förhandlingar i tisdags.

Sveriges Hamnar upprepar å andra sidan att de inte vill ha två avtal att hantera vid sidan om varandra.

– Det finns lösningar på flera praktiska frågor, men kärnfrågan är att vi måste ha en lösning som garanterar att vi inte får parallella kollektivavtal med olika innehåll för samma arbete, sa Joakim Ärlund, vice vd och förhandlingschef på Sveriges Hamnar i tisdags.

En teoretisk lösning skulle kunna vara ett trepartsavtal där Hamnarbetarförbundet och Transport samverkar på arbetstagarsidan, men det har Transport tidigare avvisat och nu är de inte med i överläggningarna.

Läs mer om Arbetets rapportering om konflikten i Göteborgs hamn

• Hamnimperiet som skakar svensk strejkrätt

• Hamnarbetarförbundet öppnar för samgående med Transport

• Dokument 45 år av konflikter i Sveriges hamnar