Frågan är om arbetslösheten i EU nu nått sin bottennivå?

Enligt Eurostats senaste siffror uppgick EU-arbetslösheten till 6,7 procent i november 2018.

Det är den lägsta nivån sedan september 2000 då EU:s statistikmyndighet började med dagens sätt att mäta.

Siffrorna visar även att andelen arbetslösa fortsätter sjunka i euroländerna, som drabbades extra hårt av krisen. I Euroländerna ligger den nu på 7,9 procent, vilket är lika mycket som strax innan den stora finanskrisen 2008.

Trots de positiva siffrorna finns det tecken som tyder på att arbetsmarknaden inte helt återhämtat sig efter finanskraschen.

Hösten 2018 presenterade EU-kommissionen en rapport som visar att det totala antalet arbetstimmar är lägre än innan krisen. Dessutom döljs en del av arbetslösheten genom att andelen osäkra deltidsanställningar har ökat.

Statistiken presenteras i en tid då många experter spår en avmattning av ekonomin.

I veckan skrev Världsbanken ned sin prognos och bedömer nu att den globala ekonomin kommer att växa med 2,9 procent under 2019. Organisationen varnar för att en ökad protektionism samt att risken för mer extrema väderhändelser kan påverka den globala ekonomin negativt, vilket senare lär påverka sysselsättningen.

Risken för ett hårt Brexit har också startat spekulationer om hur det kan påverka Europas arbetsmarknad.

Enligt Eurostat är skillnaderna mellan EU-ländernas arbetsmarknad också stor. I Tjeckien är arbetslösheten 1,9 procent och i Grekland 18,6 procent. I Sverige ligger den på 6,2 procent.

Sedan ett år tillbaka så har arbetslösheten sjunkit i alla EU-länder utom Estland, där den ligger kvar på samma nivå som för ett år sedan (5,3 procent).

• I EU finns nu nästan 16,5 miljoner arbetslösa, enligt Eurostats bedömning.

• I euroländerna är arbetslösheten 7,9 procent, vilket är betydligt högre än hela genomsnitt för EU (6,7 procent).

• I USA var arbetslösheten 3,7 procent i november 2018.

• Ungdomsarbetslösheten (personer under 25 år) uppgår till 3,4 miljoner, varav merparten, 2,5 miljoner, av de arbetslösa ungdomarna finns inom euroländerna.

Källa: Eurostat