Den ursprungliga funktionen för stress var att vi skulle vara bättre rustade att möta hot som lejon och tigrar.

I dagens läge är det nya orosmoment som dagishämtningar, lån och tuffa deadlines på jobbet som gör att stressnivåerna kan stiga.

Det säger psykiatern och författaren Anders Hansen till Civilekonomen. Han konstaterar att vi i dag lever på ett sätt som inte stämmer överens med hur stressystemet fungerar.

– Systemet går inte i gång lika kraftfullt, men i stället är det i gång under längre tid. Det är stressystemet inte gjort för, och det kan få en rad konsekvenser på både hjärnan och resten av kroppen. Vi kan till exempel bli utmattade för att det mobiliserar energi, eller drabbas av att blodkärl kletar igen, säger han till tidningen.

Däremot menar Anders Hansen att stress i sig kan vara något bra.

– Vi behöver stress för att fungera. Om man slår ut stressystemet hos djur så visar det sig att de inte gör ett smack, de ligger bara still. Det är ju så för oss människor också.

Fysisk aktivitet och bättre ledarskapsutbildningar, nämner han som bra sätt att hantera stress i arbetslivet.