World Economic Forum (WEF) undersöker varje år den globala jämställdheten på flera olika områden, däribland delaktighet och möjligheter på arbetsmarknaden.

Resultatet är nedslående: det finns inga jämställda länder i världen och med nuvarande takt kommer det ta 202 år att utjämna skillnaderna mellan män och kvinnor.

Genom att väga samman statistik från en rad olika källor får WEF fram ett procenttal över jämställdhetsglappet. Totalt skilde det 32 procent mellan män och kvinnor i de 149 studerade länderna.

Den siffran syftar dock på glappet för alla fyra index som WEF mäter – ekonomi, utbildning, hälsa och politisk representation. Men skillnaderna är små när det gäller hälsa och utbildning. Sett till enbart politisk representation beräknas skillnaden till skyhöga 77 procent. Och på arbetsmarknaden är glappet 42 procent.

Så ska Island fixa jämställda löner

Global

Inkomstskillnaden mellan män och kvinnor uppgår enligt WEF till 37 procent. Och kvinnors förväntade livsinkomst är bara hälften så hög som männens.

Globalt är endast 34 procent av alla chefer kvinnor, och det finns bara fem länder där kvinnor har lika stor chans att uppnå en arbetsledande position: Bahamas, Colombia, Jamaica, Laos och Filippinerna.

Sverige kommer på plats tre, efter Island och Norge, när det gäller total jämställdhet, men bara på plats nio när det gäller jämställdheten på arbetsmarknaden. Bäst i klassen är i stället den kommunistiska enpartistaten Laos där glappet mellan män och kvinnor är rekordlåga 9 procent.

Som jämförelse kan nämnas att Laos kommer först på plats 139 när FN listar världens länder utifrån ”human development index”, ett mått som inkluderar förväntad medellivslängd, utbildningsnivå och inkomst per capita.

Jämfört med förra årets WEF-rapport är jämställdhetsglappet i stort sett oförändrat på global nivå. Det har minskat i 60 länder samtidigt som det ökat i 50.

Länderna med mest jämställd arbetsmarknad

1. Laos
2. Barbados
3. Bahamas
4. Benin
5. Burundi
6. Vitryssland
7. Guinea
8. Kamerun
9. Sverige
10. Lettland

Källa: World Economic Forum