De sjuka och arbetslösa är bidragstagare enligt Moderaterna. Åsikten har inte heller ifrågasatts i media.

Moderaterna som är den främsta förespråkaren för att genomföra nedskärningar och använda socialavgiften till andra delar i statsbudgeten borde skämmas.

Arbetsgivarna är mer ärliga eftersom de vet att löntagarna i förhandlingar avstått lön för att ha en ekonomisk trygghet när de inte kan arbeta.

Men Moderaterna har hela tiden försökt lura medborgarna genom att påstå att socialförsäkringspengarna är bidrag för få fler röster. Deras strategi borde avslöjas.

Våra socialförsäkringar blev Alliansregeringens och dåvarande finansminister Anders Borgs mjölkkossa för att finansiera sin budget.

Den socialdemokratiska regeringen har haft ambitioner att successivt använda överskottet till reformer inom socialförsäkringsområdet men inte haft möjlighet att genomföra dessa på grund av motståndet från Alliansen.

Får Moderaterna med Ulf Kristersson som statsminister chansen att regera landet, kommer han att göra allt för att genomföra nedskärningar för de som står utanför arbetsmarknaden och använda löntagarnas pengar till annat i statsbudgeten.

Nu måste vi kräva en redovisning av Moderaterna och Ulf Kristersson hur de ska finansiera sin budget och hur mycket pengar de ska ta av löntagarna för att få den att gå ihop

Ulf Björk

Socialförsäkringsavgiften, eller som arbetsgivarna kallar det, arbetsgivaravgift, ska finansiera ålderspension, sjuk-och arbetslöshetsersättning, arbetsskadeersättning med mera.

I år beräknas avgiften enligt experter på Svenskt Näringsliv, ge staten hela 193 miljarder kronor.

Pengar som är löntagarnas och använts till annat än pensioner, sjukdom och arbetslöshet. Resultatet av allianspolitiken har blivit låga ersättningar och lägre pensioner.

Nu måste vi kräva en redovisning av Moderaterna och Ulf Kristersson hur de ska finansiera sin budget och hur mycket pengar de ska ta av löntagarna för att få den att gå ihop.

Utgifterna för socialförsäkringarna har minskat och går alltså med ett stort överskott till statskassan.

Av socialförsäkringsavgiften på 31 procent försvinner en tredjedel in i ett stort hål i statskassan och används till annat än till socialförsäkringarna. Detta utan att löntagarna tillfrågats.

Socialförsäkringsavgifterna är pengar som löntagarna avstått från att ta ut som lön. Alltså ingen skatt, utan en försäkringspremie!

Trots det har politikerna beslutat att använda pengarna till annat genom att införa en allmän löneavgift. Syftet var från början att finansiera Sveriges medlemskap i EU.

Numera är alltså den allmänna avgiften en tredjedel av löntagarnas pengar till socialförsäkringarna.

Eftersom pengarna använts till annat än pensioner, sjukdom, arbetslöshet, och föräldrapenning, har resultatet blivit låga ersättningar och lägre pensioner.

Exempelvis har Sverige nu drygt 300 000 fattigpensionärer.

Det är dags att tala om sanningen för svenska folket och använda socialförsäkringsavgiften till det som den var avsedd för.

Därför kräver vi ett svar av de politiska partierna: kommer de att fortsätta med att försämra och urholka vårt försäkringsskydd om de får chansen?