REPLIK. Byggnads medlemmar vet sedan länge hur det ser ut i byggbranschen. De allt längre kedjorna av underleverantörer och osunt användande av falska egenföretagare gör att företag kan kringgå kollektivavtalen.

Svaga regelverk kring upphandlingar har lett till en prispress, fler oseriösa företag och stressiga ledtider med stora arbetsmiljörisker.

Detta har Byggnads under lång tid påtalat både i förhandling med Sveriges Byggindustrier och i sin politiska påverkan.

Därför är det mycket positivt att Sveriges Byggindustrier nu står här med oss och säger samma sak och att vi måste attackera problemen tillsammans.

Däremot kan målet inte bara handla om sund konkurrens mellan företag.

De som tar konsekvenserna av oredan är i slutändan är byggnadsarbetarna. Både i form av lönedumpning och ökade risker för liv och hälsa.

Vi behöver helt enkelt få mer ordning och reda samt schyssta arbetsvillkor för alla.

Här har vi i Byggnads också gjort mycket. Inte minst i vårt påverkansarbete för att det företag som tar in underleverantörer också ska ta ansvar för arbetsvillkor och säkerhet i hela leverantörskedjan, det så kallade underentreprenörsansvaret.

”För en sund byggmarknad med schyssta spelregler”

Debatt

Men Byggnads har exempelvis också sedan flera år samarbetat med myndigheter och rättsvårdande instanser för att få bort oseriösa och brottsliga företag genom projektet Fair Play Bygg i Stockholm – med fantastiskt resultat.

Våra ombudsmän kommer in personalingången och ser den osminkade sanningen istället för att se den putsade fasaden.

Så hur det ser ut i branschen vet vi mycket väl.

Men att ha samtal om byggbranschens problem är långt ifrån tillräckligt. Framför allt får vi inte ambitionen om en schysst byggbransch gå ihop med den politiska debatt som just nu råder.

På flera fronter kommer den nyss framröstade M/KD-budgeten försvaga svenska löntagares ställning.

Den kommer att ta bort skattereduktionen för fackföreningsavgiften, vilket sannolikt innebär färre medlemmar i facket och ett försvagat inflytande på arbetsplatserna.

Dessutom förekommer vallöften från högern om att försvaga las, att höja pensionsåldern och att kraftigt begränsa strejkrätten som ytterligare hotar försvaga löntagarnas ställning och hälsa.

Ska vi ha en sund byggmarknad med schyssta regler och klara av att rekrytera fler till byggnadsarbetaryrket måste vi ha bra villkor och en trygg situation ute på företagen.

Det räcker inte med att göra en nulägesbeskrivning, vi måste se på helheten för våra byggnadsarbetare.