Sverige växer, snart blir vi 11 miljoner invånare.

Det innebär hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler.

Men det finns en baksida: det finns en del lycksökare som inte har i byggbranschen att göra.

Sveriges Byggindustrier har nolltolerans mot alla former av fusk och svartarbete.

Det ska vara lätt att göra rätt, så att den sunda konkurrensen kan stärkas och fungera.

Sund konkurrens är ett prioriterat fokusområde för Sveriges Byggindustrier.

Vi har arbetat med frågan under lång tid. Vi har verkat för lagstiftning om personalliggare, lagregler om arbetsgivardeklaration på individnivå och anmälningsplikt när arbete ska utföras i Sverige.

Dessutom har vi implementerat byggbranschens eget system för kontroll av vilka personer som befinner sig på våra arbetsplatser – systemet ID06.

Snedvriden konkurrens till följd av oseriös och kriminell verksamhet drabbar hederliga företagare som följer lagar och regelverk

Catharina Elmsäter-Svärd

I våras påbörjade vi ett arbete med syfte att säkerställa att organisationens egna medlemsföretag lever upp till kriterierna för medlemskap.

Kriterierna innebär bland annat att medlemmarna och dess medarbetare ska följa lagar och regler, att de ska verka för sund konkurrens såväl inom företaget som i förhållande till kunder och leverantörer.

De innebär att föra korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner samt att motverka svartarbete.

Om ett medlemsföretag inte följer medlemskriterierna är den yttersta konsekvensen att det utesluts. Beslut om uteslutning tas av Sveriges Byggindustriers förbundsstyrelse.

Utöver arbetet med att säkerställa att våra medlemmar följer Sveriges Byggindustriers kriterier för medlemskap, har vi under hösten sjösatt ett nytt projekt för att stävja den osunda konkurrensen.

Tillsammans med fackförbundet Byggnads har vi sökt och beviljats 1,3 miljoner kronor i statsbidrag av Arbetsmiljöverket.

Bidraget gör det möjligt för oss att arbeta med frågan på nya sätt.

Med detta projekt ges vi förutsättningar att tillsammans med många aktörer arbeta mer intensivt med att lyfta branschen till nästa nivå – en nivå där alla aktörer kan arbeta ansvarsfullt och långsiktigt hållbart.

Under 2019 kommer vi tillsammans med Byggnads att initiera ett brett samtal om var byggbranschen står i dag och hur vi vill att den ska vara när vi verkligen har lyckats uppnå en sund konkurrens.

Projektet kommer att involvera ett stort antal människor, från styrelsenivå till lokala arbetsgrupper hos våra medlemsföretag, fackliga organisationer, beställare och byggherrar, men även leverantörer, myndigheter, banker, försäkringsbolag och många fler.

Den insamlade informationen blir en viktig del för att skapa en gemensam och meningsfull målbild utifrån många olika perspektiv.

Vi har verkat för lagstiftning om personalliggare, lagregler om arbetsgivardeklaration på individnivå och anmälningsplikt när arbete ska utföras i Sverige

Catharina Elmsäter-Svärd

Det finns inte någon enskild quick fix när det gäller utmaningen att åstadkomma en sund konkurrens.

Arbetet med detta har pågått i flera årtionden, men nu upplever vi att det finns genuin vilja till ett brett samtal.

Vi som vill agera på en marknad med schyssta spelregler är fler än de som tycker vinsterna med fusk är större än viljan att göra rätt. Tillsammans med Byggnads kan vi göra skillnad.

I dag finns det 100 000 bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige, varav hälften har F-skatt.

Drygt 3 600 av dessa företag är medlemmar i Sveriges Byggindustrier. Ju fler små och medelstora företag som ansluter sig till oss, desto större möjlighet ges vi att verka för en sund bransch.

Bygg- och anläggningssektorn behöver 50 000 nya medarbetare på fem års sikt, enbart till följd av åldersavgångar.

Ska vi klara av att rusta Sverige måste byggbranschen vara lockande för nyrekryteringar – både för yrkesarbetare och tjänstemän. Sveriges Byggindustrier har nolltolerans mot fusk.

Snedvriden konkurrens till följd av oseriös och kriminell verksamhet drabbar hederliga företagare som följer lagar och regelverk.

Behovet av bostäder och infrastruktur för att rusta landet är i grunden goda nyheter för oss samhällsbyggare – men de som utför jobbet ska vara attraktiva, sunda och säkra företag.