När karensdagen ersätts av ett karensavdrag vid årsskiftet kommer de flesta som jobbar vanliga åttatimmarsdagar inte att märka särskilt stor skillnad.

Men för nattarbetande undersköterskan Fredrik Jarlestål är det en mycket välkommen förändring.

– Vi som jobbar natt kan ju också bli sjuka och vi ska också kunna sjukanmäla oss och få ett skäligt avdrag. Det här blir ett bättre sätt, säger han.

Det nya systemet innebär att man inte, som i dag, förlorar inkomsten för den dagen man blir sjuk. I stället blir avdraget 20 procent av sjuklönen en genomsnittlig arbetsvecka.

Det innebär att de som har arbetsdagar som varierar i tid eller ob förlorar lika mycket av sin lön som de som jobbar mer regelbundet.

Fredrik Jarlestål jobbar tio timmar per natt på ett rullande schema. En vanlig vecka kan han jobba tre nätter och sedan vara ledig fyra.

Blir han, med dagens system, sjuk en av sina arbetsnätter så förlorar han alltså en tredjedel av sin inkomst den veckan.

– Det dras 1 500 på lönen direkt för att jag varit borta en natt. Det blir ju betydligt mer kännbart för mig som arbetar på natten.

Exempel: Vinnarna och förlorarna på nya karensregler

Löner & Avtal

Han tror att systemet gjort att många dragit sig för att sjukanmäla sig.

– Absolut. Jag tror nog att det är många som tänker till med dagens system. Jag ser fram emot att förändringen genomförs, säger han.

Både facken och Svenskt Näringsliv har varit positiva till det nya avdraget då det ses som mer rättvist.

Men hos arbetsgivarna har det också lyfts farhågor från Sveriges kommuner och Landsting (SKL).

I sitt remissvar när de nya reglerna skulle beslutas tillstyrkte visserligen SKL förslaget.

Men samtligt varnade man för att karensavdraget, i de allra flesta fall, kommer att leda till större kostnader för kommunerna och landstingen och att ”de ekonomiska konsekvenserna kommer att bli kännbara”.

I nuläget vill SKL inte svara på några frågor om de ekonomiska konsekvenserna av det nya reglerna med hänvisning till att ”intensiva förhandlingar” pågår om exakt hur avdraget ska räknas ut för individen.

Regeringen svarade dock i det slutgiltiga lagförslaget att karensavdraget påverkar kommuner på samma sätt som privata arbetsgivare och att man årligen gör ”en bedömning av kommunsektorns finanser i samband med fastställandet av statsbidragsramen”.

Karensavdraget

• De första januari försvinner karensdagen och ersätts med ett karensavdrag.

• I dag förlorar du hela inkomsten för de timmar du är sjukskriven under den första dagen av sjukdom.

• Med karensavdraget görs i stället ett avdrag på 20 procent av sjuklönen en genomsnittlig arbetsvecka, om du sjukskriver dig. Exakt hur det ska räknas ut kommer att bestämmas i respektive kollektivavtal.

• För den som jobbar vanliga åttatimmarsdagar blir det i de flesta fall ingen skillnad.

• De som jobbar mer oregelbundet och långa pass kommer att förlora betydligt mindre pengar på karensavdraget när de blir sjuka.